Ing. Anna Boudyšová - k.ú. Libňatov - BLOG o zkušenostech

Základní popis

V termínu únor - duben 2014 jsme za pomoci dobrovolníků vysázeli na cca 4 ha holiny ve svahu krytokořennou sadbu dle projektového plánu (celková plocha holiny je 7 ha; cca 2,5 roku po vykácení). Většina lidí neměla s výsadbou žádné zkušenosti. Celkem bylo vysazeno 19 tis. sazenic. 

Od firmy Lesoškolky jsme měli k dispozici veškerý sadební materiál s požadovaným původem. Po dohodě s firmou jsme vysázeli i "nestandardní materiál" (lehce tenčí kořenové krčky, menší/větší velikosti, starší rostliny), abychom tak otestovali, jaký to má vliv na ujímavost a růst sazenic. Sazenice měly v pořádku kořenový systém a byly bez deformací jak nadzemní tak kořenové části. 

Na podzim 2016 (3 vegetační období) je borovice již v zajištěné kultuře.

Umístění lesa

  • Pozemek se nachází v k.ú. Libňatov, PLO 23 Podkrkonoší, LVS4 (450-500 m.n.m.).
  • Pozemek je ve svahu (místy velmi průdkém), 9/10 severní svah, 1/10 jižní svah.

Vysazeny byly následující sazenice

  • smrk vel. 26-35cm a 36-50cm
  • douglaska 36-50cm
  • borovice 36-50cm
  • modřín 26-35cm a 36-50
  • habr 71+ cm

Zajištěná kultura

Borovice - zajištěná kultura podzim 2016 (výška borovic je 1,5-1,8 metrů a šířka kořenového krčku 3-4 cm.)

Články a fotografie z vývoje lesa

Výsledky zalesnění, stav po prvním roce od výsadby, fotografie atd. naleznete v následujících článcích.

Zde pár vybraných fotografií z jednotlivých článků:

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.