Bowmonty (BM)

 

Jako tzv. bowmonty označujeme rostliny pěstované v sadbovačích QuickPot 6 T/20 o objemu buněk 1,6 l. Jedná se o intenzivní technologii produkce sadebního materiálu na vzduchovém polštáři. Tato technologie je blíže popsána na stránce věnované technologii QuickPot. Sadbovače QuickPot mají bezpečnostní prvky, které zabraňují deformacím kořenového systému, a tyto velkoobjemové jsou speciálně určeny pro poloodrostky a odrostky.

 

 

 

Využití

Krytokořenné poloodrostky a odrostky jsou určeny pro vylepšování zalesněných ploch, pro zalesnění extrémních stanovišť a pro ozelenění liniových staveb. Výhodou tzv. bowmontů je použitelnost sadby v průběhu celého roku a ve srovnání s poloodrostky a odrostky v kontejnerech také nižší cena, snazší manipulace, nižší přepravní náklady, minimální deformace kořenů a nižší náklady na výsadbu. Výhodou též je, že na stanovistě jsou vysazovány mladší, snáze se ujímající rostliny.

 

 

Sortiment

V tzv. bowmontech pěstujeme především listnaté stromy (Alnus glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Malus sylvestris, Populus tremula, Prunus avium, Pyrus communis, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Ulmus minor, Ulmus laevis a další včetně okrasných druhů) s cílovou výškou 81-150 cm, přičemž optimální výška je 100-120 cm, a také některé jehličnany (Larix decidua, Pseudotsuga menziesii). Bližší informace o aktuálně nabízeném sortimentu naleznete v naší nabídce.

 

 

Způsob pěstování

Krytokořenné semenáčky a sazenice jsou přesazovány ze sadbovačů QuickPot o menším objemu do větších (typ 6 T/20) o objemu buněk 1,6 l a následně uloženy na pěstebně-manipulační rámy, kde během jednoho roku zakoření a následně jsou použity k výsadbě.

Rostliny pěstujeme v rašelinových substrátech vlastní výroby, které zajišťují optimální růst dřeviny. Pro plánovanou výsadbu na konkrétním stanovišti jsme schopni na přání zákazníka do substrátu přidávat jílové minerály či zeminu.

 

 

Expedování a doprava

 

Expedování sadebního materiálu probíhá téměř celý rok (mimo mrazové období) podle přání zákazníka. Poloodrostky a odrostky jsou baleny po 2 ks.

Dopravu rostlin hradí odběratel. Na požádání sami zajistíme dopravu k odběrateli vlastními vozy či smluvními dopravci.

 

 

 

Další fotografie pěstebních ploch a rostlin pěstovaných touto technologií naleznete v naší fotogalerii, na konkrétní druhy se můžete podívat v naší nabídce.

 

KOLIK SE VEJDE ROSTLIN NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK?

Dopravní prostředekPoloodrostky a odrostky o objemu balu 1,6 l
Osobní automobil do 50 ks
Přívěs za os. automobil 2 x 2,5m do 300 ks
Dodávka do 1500 ks
Nákladní automobil do 3,5 tuny do 3 000 ks
Nákladní automobil do 7,5 tuny do 5 000 ks
Návěs do 15 000 ks

 

KOLIK KUSŮ OBSAHUJE A KOLIK VÁŽÍ 1 BALENÍ?

Jedno balení sadby technologie BM obsahuje 2 ks sadby a váží cca 2,5 kg.

 

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.