Prostokořenná sadba

 

Prostokořenný sadební materiál jsou semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky generativního a vegetativního původu, které se pěstují v různých substrátech na záhonech a pro potřeby obnovy lesa a zalesňování se vyzvedávají s obnaženými kořeny (Lesnický naučný slovník, 1994). Jedná se o tradiční pěstování lesních dřevin ve volné půdě i ve fóliových krytech.

 

 

 

Využití prostokořenné sadby

Sadbu převážně pěstujeme pro obnovu lesa a zalesňování, méně pak pro výsadbu vánočních stromků a jako podnožový materiál pro roubování. V objemu naší produkce činí 65 %. V současné době je prostokořenná sadba V ČR využívána pro obnovu lesa z 90 % a i do budoucna bude mít v našich podmínkách nezastupitelné místo.

 

 

Sortiment

Touto technologií pěstujeme semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky úplného sortimentu dřevin pro obnovu lesa a zalesňování v široké škále přírodních oblastí a vegetačních stupňů.

 

 

Způsob pěstování

Většina našich školkařských ploch se nachází přímo v lesním prostředí na chudých písčitohlinitých, až hlinitopísčitých půdách. V těchto přírodních podmínkách rostliny vytváří bohatý kořenový systém. V častých případech se na kořenech objevuje i mykorrhiza, což je způsobeno dlouhodobou tradicí pěstování rostlin na těchto plochách. Semenáčky a sazenice jsou pěstovány sedmiřádkovou technologií. Vypěstované semenáčky jsou podřezávány nebo školkovány tak, aby vytvářely bohatý kořenový systém. Veškeré pěstební plochy jsou vybaveny závlahovým systémem, který dodává dostatek vody v suchém období vegetační sezóny.

 

 


 

Nastínění pěstování jednotlivých dřevin:

Smrk ztepilý

Nejčastěji je smrk prodáván jako sazenice ve výškových třídách 26-35cm, 36-50cm a 51-70cm. Stáří prodejných sazenic je 3 – 4 roky. Vypěstované 1-2-leté semenáčky jsou na jaře nebo v létě školkovány na jinou plochu a ještě další 1,5 – 2 roky dopěstovány.

Vzorce pěstování smrku ztepilého: 2+2; 1+2; f1+2; f1,5+2,5; f1,5+1,5; 1,5+2,5

 

 

Borovice lesní 

Nejčastěji je prodávána jako sazenice ve výškových třídách 15-25cm a 26-35cm. Jednoleté semenáčky jsou podříznuty a ještě 1 rok pěstovány na stejném záhoně. Další alternativou je jednoleté semenáčky vyzvednout a školkovat. Školkovaná sazenice je silnější a má bohatší kořenový systém.

Vzorce pěstování borovice lesní: 1-1; 1+1; 1-1+1

 

 

Buk lesní 

Nejčastěji prodáván jako sazenice ve výškových třídách 26-35 cm, 36-50 cm a 51-70 cm. Jednoleté semenáčky jsou na jaře podřezány a ještě 1 rok pěstovány na stejném záhoně. Alternativou je pěstovat jednoleté semenáčky ve fóliových krytech nebo semenáčky vyzvednout a školkovat. Školkovaná sazenice je silnější a má bohatší kořenový systém.

Vzorce pěstování buku lesního: 1-1; 1+1; 1-1+1; f1; 0,5-0,5; 1-2

 

 

Duby a ostatní listnáče

Podobný způsob pěstování jako u buku lesního.

Vzorce pěstování u dubů: 1-1; 1-0; 1-2; f1

 

 


 

Expedování a doprava

Rostliny mohou být ze školky expedovány pouze v období vegetačního klidu. Tedy brzy na jaře, ještě před narašením pro jarní zalesňování nebo na podzim ve vegetačním klidu (po opadu listí u listnatých dřevin, po ukončení růstu jehličnatých dřevin) pro podzimní zalesňování. S drtivou převahou je využíváno pro obnovu lesa jarní zalesňování.

 

 

Na požádání jsou nadzemní či podzemní části ošetřeny doporučenými chemickými prostředky proti vysychání kořenů nebo na ochranu proti škodlivému hmyzu. Prostokořenná sadba je expedována ve svazcích po 25, 50 nebo 100 kusech. Počet rostlin ve svazku záleží na velikosti a druhu dřeviny. Dopravu rostlin hradí odběratel. Na požádání sami zajistíme dopravu k odběrateli vlastními vozy či smluvními dopravci.

 

 

Další fotografie pěstebních ploch a rostlin pěstovaných touto technologií naleznete v naší fotogalerii, na konkrétní druhy se můžete podívat v naší nabídce.

Expedice a skladování prostokořenné sadby - příručka

Kolik se vejde rostlin na dopravní prostředek?

Dopravní prostředek Sazenice smrku, jedle, douglasky Sazenice borovice, modřínu Sazenice listnatých dřevin
Osobní automobil 1 000 ks 3 000 ks 2 000 ks
Přívěs za os. automobil 2 x 2,5 m 3 000 ks 10 000 ks 5 000 ks
Dodávka 5 000 ks 20 000 ks 10 000 ks
Nákladní automobil do 3,5 tuny 20 000 ks 70 000 ks 20 000 ks
Nákladní automobil do 7,5 tuny 40 000 ks 100 000 ks 50 000 ks
Návěs 100 000 ks 200 000 ks 200 000 ks

Jeden svazek (balení) prostokořenné sadby váží cca 2,5 kg.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.