Reklamace

Veškeré reklamace musí být podány písemně - nejlépe vyplněním reklamačního formuláře (Reklamační formulář) a adresovány v jednom výtisku na ústředí dodavatele a v jednom na hospodářské středisko.

Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sazenic a zavazuje se, že se k nim vyjádří do 10 dnů. Jedná se zejména o nedodržení standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány.

Reklamace skrytých vad přijímá dodavatel do 2 měsíců od odebrání sadby a zavazuje se, že se k nim vyjádří do 30 dnů. Jedná se o vady, které se objeví až při výsadbě, kdy vysazovaný materiál nenaraší nebo ve velmi nízkém počtu. U sadby odebrané na podzim přijímá dodavatel reklamace do 30. dubna následujícího roku.

Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.

Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Sadební materiál, který je reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří.

Dodavatel neručí za jakoukoli reklamaci vztahující se k nedodání, pokud toto nastalo z důvodů klimatických, přírodních nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoli dalších důvodů, které nejsou v jeho moci.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.