Datová věta

Co je datová věta Průvodního listu?

Průvodní listy (viz. ÚHÚL - uvádění reprodukčního materiálu do oběhu) se standardně vystavují v papírové podobě. 

Nově vám můžeme zaslat Průvodní list i v elektronickém formátu, v takzvané datové větě. Jedná se o jednoduše strukturovaný textový XML soubor, obsahující veškerá data z průvodního listu. Tato data lze pak použít v jiných systémech.

Zde je příklad datové věty, resp. pouze její část 

 datová věta v přohlížeči

Proč datová věta? Jaké to má výhody?

Pokud pracujete s počítačovými systémy pro správu lesa, musíte zadat všechny údaje z průvodního listu do tohoto systému.

V případě papírového průvodního listu je potřeba jednotlivé údaje z průvodního listu přepisovat. Má to nevýhody:

 • je to pracné, musí se všechna data ručně přepisovat z papíru do počítače,
 • zabírá to čas a v době sezóny to bývá často večer o víkendech či o svátcích,
 • vznikají překlepy a údaje bývají nesprávné. Na chybu se často přijde až při žádosti o dotace.
 • Papírová podoba často putuje všude možně a nedostane se včas správné osobě.

Pokud váš system pro správu lesa umí načíst datovou větu průvodního listu, stačí pouze vybrat patřičný XML soubor a okamžitě proběhne načtení všech dat z průvodního listu do vašeho systému.

Výhody jsou pak následující:

 • je to rychlé
 • omezuje se zanesení chyb z nepozornosti nebo uklepnutí
 • lze kdykoliv zaslat emailem
 • XML soubor s datovou větou lze uchovávat, přenášet či přeposílat v elektronické podobě (email, flash disk, usb disky, cloudová úložiště)

Jaký je tedy postup, když bych chtěl pracovat s datovou větou?

Datovou větu zasíláme prozatím pouze na vyžádání a to pomocí emailu. Pokud vyžadujete datovou větu pro konkrétní průvodí list, pak:

 1. Na středisko, kde jste odebrali sadbu napište email (aby to bylo písemně), že potřebujete datovou větu pro průvodní list číslo xxxyyy.
 2. Uveďte email, na který máme poslat XML soubor s datovou větou.
 3. My vám pošleme email, kde do přílohy přiložíme XML soubor s datovou větou.
 4. Email přijmete ve vašem emailovém prohlížeči (Outlook, MS Mail, Gmail, Seznam, atd.)
 5. Uložíte přílohu na počítač.
 6. Ve vašem systému dáte načíst datovou větu z XML souboru a vyberete uložený soubor. 
 7. Data z průvodního listu se načtou do systému.

Za jak dlouho dostanu datovou větu od požádání?

Náš systém generuje datovou větu automaticky. Záleží tedy pouze na domluvě se střediskem, kde jste odebrali sadbu.

 

Fyzická podoba průvodního listu zůstává?

Ano, zůstává. Proces prodeje a vystavování průvodní dokumentace zůstavává stejný jako v předchozích letech. S fyzicky odebraným sadebním materiálem je automaticky vystaven papírový průvodní list na tento sadební materiál.

Datová průvodní věta je pouze nadstavba a nová služba pro vás.

 

Co to stojí?

Z naší strany je služba poskytována zdarma. Pouze zažádáte a my vám pošle email s XML souborem.

Je možné, že u vašeho dodavatele systému pro správu lesa je služba zpoplatněna. 

 

Umí můj systém použít datovou větu?

V současnosti spolupracujeme s následujícími dodatavali software:

 • HA-SOFT
 • PDS
 • ITERSOFT

Ti v současné době implementují funkcionalitu pro načtení datové věty průvodního listu ve formátu XML.

 

Můj koupený systém neumí použít datovou větu. Chtěl(a) bych, aby uměl. Co mám dělat?

Načtení datové věty ve formátu XML do libovolného systému není náročná věc. Pokud byste tuto funkctionalitu vyžadovali, domluvte se s dodavateli vašeho systému, že máte o tuto funkcionalitu zájem.

My vám a dodavateli rádi poskytneme strukturu datové věty a veškerou součinost pro implementaci této funkcionality.

Implementace této funkcinonality může trvat od několika hodin až do několika dní, v závislosti na rozsahu. Vlastní načtení dat je to nejmenší. Více času zabere tvorba uživatelského rozhraní, testování, komunikace a podobně.

 

Mám svůj vlastní systém. Chtěl bych si také načíst datovou větu. Co mám dělat?

Je to naprosto stejné jako v předchozím případě. Kontaktujte nás, rádi vám poskytneme strukturu datové věty a součinnost s implementací.

 

Mohu využít MS Excel při práci s datovou větou?

Ano, můžete. MS Excel umí hravě načíst data ve formátu v XML.

Pro ty co nejsou znalí, stačí v MS Excel dát příkaz "Otevřít" a následně vybrat XML soubor s datovou větou. MS Excel se jen zeptá, zda otevřít soubor "Jako tabulku XML", což potvrdíte. Následně MS Excel data načte a zobrazí v řádcích. Data jednotlivých buňek můžete zkopírovat (CTRL+C, CTRL+V) kam potřebujete.

Zde příklad datové věty načtené v MS Excel (jedná se pouze o výřez).

výřez datové věty načtené v MS Excel

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.