Jak nakládat se sadbou

  1. Pokud již máte projekt osazování, dobře si rozmyslete, jakou technologii sadby použijete - zda prostokořennou či krytokořennou. Dále si naplánujte celý postup zalesnění od dovozu sazenic až po vysazování a ochranu kultury na pasece tak, aby v průběhu manipulace se sadbou nedocházelo k jejímu poškození nesprávnou manipulací.

 

  1. Pro dopravu sadby je třeba zajistit vhodný dopravní prostředek. Je to buď zavřené auto, nebo auto s plachtou. Plachta se nesmí dotýkat sadby. Samozřejmě je také třeba přihlédnout při volbě dopravního prostředku ke vzdálenosti.

 

  1. Sadební materiál přepravujeme v malých vrstvách, maximálně 60 cm. Nakládku si organizujeme tak, abychom brali materiál co nejméně do rukou, to znamená, že materiál, který budeme používat první, nakládáme poslední.

 

  1. Skládejte sadbu z auta šetrně a uložte ji do klimatizovaného skladu, sněžné jámy či základiště tak, aby nedocházelo k osychání kořenů na přímém slunci a aby sadba vydržela. Pokud vysadíme sadbu do 1 týdne, nemusíme rozbalovat balíky, při delším skladování je to nutné.

 

  1. Při rozvážení sadby do lesa ji opět chraňte před poškozením mrazem a sluncem. Zejména u borovice může již mráz -2° C poškodit sadbu. Založte sadbu u paseky a nenechávejte ji s odkrytými kořeny.

 

  1. Vybavte pracovníky pro sázení vhodnými sazeči a nádobami pro nošení sazenic, abyste minimalizovali čas, kdy je sadba nezaložená. Teprve teď je vhodná doba pro případné zkracování kořenů. Přitom kůlový kořen by neměl mít řez širší než 6 mm.

 

  1. Proškolte personál, aby dobře znal technologii sázení, zejména hloubku sázení, kdy bychom neměli kořenový krček utopit víc než o 2 cm, a správné rozprostření kořenů.

 

  1. Přimáčkněte dostatečně sazenice v jamkách, aby kořeny přilnuly k půdě a nevznikly tak vzduchové bubliny u kořenů.

 

  1. Při preventivním ošetření proti klikorohu (máčení borovic) nevystavujte kořeny riziku kontaktu s insekticidy. Ošetření je třeba provádět na stinném místě.

 

  1. Neustále kontrolujte pracovníky, stromky musí být sázeny rovně!

 

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.