Z HISTORIE ŠKOLEK V ŘEČANECH A OKOLÍ

Období 1895-1945

Lesní školky v okolí Řečan nad Labem mají dlouholetou tradici. Již v roce 1895 je zde v katastru obcí Kladruby nad Labem a Zdechovice založil lesní inženýr, lesmistr Konrád Herran. Traduje se, že projezdil celé Čechy a Moravu, aby pro svůj záměr založení lesních školek zvolil to nejvhodnější místo, až zakotvil v Řečanech. Uvádí se, že Herranovy školky byly prvním závodem tohoto druhu ve střední Evropě. Hlavními odběrateli byli drobní držitelé lesů. Mimoto hledal možnosti další výroby konifer a keřů. Známý byl jeho patent mřížových plotů – Neulohe. Zlepšil celou řadu lesnického nářadí a plně využíval inzerce a propagace.Lorem ipsum...

 

 

Období 1945-1992

Po 2. světové válce byla rodina Herranova odsunuta a majetek byl zkonfiskován. Školky, které měly v té době 22 ha, byly znárodněny. Prvním jmenovaným národním správcem byl ing. Bedřich Pivec, pozdější pracovník ministerstva.

 

 

 

 

V roce 1946 byly školky přičleněny jako filiálka k Semenářskému závodu České Budějovice. Prvním vedoucím se stal pan Stanislav Šrůtek, polesný ze Staré Boleslavi. V březnu 1946 přišlo do Řečan 14 mladých absolventů Hájenské lesnické školy, kteří zde vykonávali praxi a měli se později stát vedoucími semenářských stanic. V roce 1947 byl jmenován nový vedoucí školek ing. Konstantin Podoljak, který býval správcem zdechovického velkostatku a znal místní poměry. V dalších letech se výměra postupně zvyšovala, byly zakládány školky na Černém rybníku a přičleněny školky firmy Vacek.

 

 

V roce 1952 byly do správy závodu převzaty Hackerovy školky v Hradci Králové. Bylo zde vytvořeno středisko, které existovalo pod vedením Jindřicha Koudely do roku 1962, kdy muselo ustoupit bytové výstavbě sídliště Hradec Králové – Slezské předměstí.

 

 

V roce 1964 převzal školkařský závod v Řečanech do správy šlechtitelskou stanici Sempry v Týništi nad Orlicí a v roce 1966 školky Albrechtice nad Orlicí, Ledce a Dolní Jelení. Tím vzniklo nové odloučené středisko 01 Týniště nad Orlicí. V té době již vedl školkařský závod delší dobu pan Stanislav Řehůřek. V roce 1970 byla vytvořena síť povrchového odvodnění příkopy, dokončeny byly celoplošné závlahy v Řečanech nad Labem a došlo ke zpevnění cest. V roce 1971 byl dostavěn klimatizační sklad. Školky měly v té době výměru 123 ha.

V 80. letech bylo založeno středisko Kladruby nad Labem. V roce 1985 činila výměra školek 200 ha.

 

 

Období 1992-1998

 

V roce 1992 byl školkařský závod privatizován a hospodaření převzala společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Nově byla upravena organizační struktura a v letech 1993-1994 byly založeny školky v Hlavečníku s výměrou 20 ha. V roce 1995 byla od Lesů České republiky, s.p. pronajata Velkoškolka Zelená Bouda (nyní stř. Brandýs) o výměře 90 ha za účelem přiblížit se zákazníkům ve středních a severních Ćechách. Dále byla v roce 1997 vytvořena zcela nová lesní školka v Mladých Bukách u Trutnova. Společnost v té době hospodařila na 300 ha lesních a zčásti i okrasných školek.

 

 

 

Období od r. 1998

V roce 1998 se stal jediným jednatelem a majitelem společnosti ing. Ladislav Němec. V roce 2006 společnost převzala školky v okolí Františkových Lázní a Aše. Výměra školek byla účelně redukována na současných 200 ha.

V letech 2008-2009 bylo v Řečanech vybudováno středisko lesního semenářství.

 

 

 Zde naleznete historické fotografie a ceníky
SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.