Zpracování osobních údajů - obchodní sdělení 

1.     TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LESOŠKOLKY s.r.o., se sídlem 1.máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, identifikační číslo: 45534888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1486 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování 1.máje 104, Řečany nad Labem 533 13, adresa elektronické pošty info@lesoskolky.cz, telefon 605 294 192.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.     ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.     ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.5.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Jedná se zejména o:

  • zasílání emailem - pozvánky na firemní akce, nabídky, katalogy, ceníky, jiné marketingové sdělení
  • zasílání poštou - pozvánky na firemní akce, nabídky, katalogy, ceníky, jiné marketingové sdělení
  • telefonicky - pozvánky na firemní akce, nabídky, katalogy, ceníky, jiné marketingové sdělení

1.6.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.     DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.7.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.     DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a CzechProject spol. s r.o. (IČ: 25942344) – společnost, která zpracovává naše internetové řešení.

1.9.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.10.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11.  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: žádostí přes e-mail odbyt@lesoskolky.cz či telefon +420 466 933 827.

1.12.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.13.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

 

 

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.