Čím se řídíme

České technické normy

  • ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin
  • ČSN 481211 Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky semenného materiálu lesních dřevin

Zákony a vyhlášky

  • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
  • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
  • Vyhláška č. 393/2013 Sb. o seznamech druhů lesních dřevin
  • Vyhláška č. 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • Vyhláška č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
  • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
  • Vyhláška č. 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů v platném znění
SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.