Profil společnosti

 

Společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem vznikla v roce 1992 privatizací Školkařského závodu Řečany nad Labem, který byl součástí Východočeských státních lesů Hradec Králové. V současné době společnost obhospodařuje 205 ha školek v oblasti Řečan nad Labem, Kladrub nad Labem, Hlavečníka, Albrechtic nad Orlicí, Dolního Jelení, Brandýsa nad Labem, Káraného, Mladých Buků, Františkových Lázní a Aše. Společnost tedy hospodaří na území Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského kraje.

 

 

Všechna střediska disponují potenciálem školkařských ploch, skladů, manipulačních ploch, klimatizovaných skladů, závlahových systémů, ubytovacích kapacit a potřebnou mechanizací tak, aby byla schopna zvládnout v co nejkratším čase jim svěřené úkoly a zejména připravit našim obchodním partnerům sadební materiál včas a v požadované kvalitě. Společnost zaměstnává 30 technickohospodářských a přibližně 50 manuálních pracovníků ve stálých pracovních poměrech.

 

 

Pěstujeme celý sortiment lesních dřevin použitelný v českém lesnictví a to jak prostokořennou tak i krytokořennou technologií. Produkujeme také široký sortiment keřů z naší krajiny i dalších druhů dřevin z celého světa.

Odběrateli našeho sadebního materiálu jsou především majitelé lesů a to státních, městských, obecních, školních, církevních i soukromých. Vysoký podíl sadby je určen zejména do Lesů České republiky s.p., které spravují více jak 50 % lesních pozemků v ČR. Významná část produkce dnes již směřuje také jinam než pro použití do lesa.

 

 

 Naše společnost má trvalý zájem na co nejužší spolupráci s našimi obchodními partnery, aby spolupráce s ohledem na délku výrobního cyklu a finanční náročnost pěstování byla dlouhodobá a pro obě strany výhodná. Zároveň spolupracujeme při sběrech osiva v porostech našich partnerů, aby se do lesů vracely sazenice pocházející geneticky z těchto porostů.

Pořádáme také pravidelná setkání s našimi obchodními partnery, na kterých si vzájemně vyměňujeme zkušenosti při použití sadby a návrhy na další zlepšování poskytovaných služeb.

 

 

Jsme připraveni pěstovat sadební materiál také pro vlastníky lesů v sousedních zemích v souladu s platnou legislativou Evropské unie. V současné době dodáváme sadební materiál do Německa a Rakouska.

Jsme aktivním členem mnoha profesních uskupení. Jedná se konkrétně o členství ve Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ), Svazu školkařů ČR (SŠ), Sdružení pěstitelů vánočních stromků (SPVS) a Asociaci evropských lesních školkařů (EFNA), což přináší pro naši společnost potřebné kontakty v oboru a zároveň přispívá k sledování nových trendů ve školkařství. Jsme držiteli licence Ministerstva zemědělství pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Jsme připraveni poradit Vám při výběru vhodné sadby a při nakládání se sadbou. 

 

 

 

 

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.