Jak nakupovat

Úvodní informace

Uvažujete o nákupu sadebního materiálu u nás a chcete si udělat představu o cenách a sortimentu? Na našich webových stránkách je Vám k dispozici katalog Naše sadba. Upozorňujeme, že katalog je pouze orientační a i přes průběžnou aktualizaci nemusí odpovídat skutečné situaci v našich školkách právě v této chvíli. Některá sadba může být již pro někoho zarezervována, ač dle katalogu vyprodána dosud není. Pro bližší informace o volných počtech lesního sadebního materiálu i okrasných rostlin a jejich dostupnosti na jednotlivých střediscích, můžete proto kontaktovat oddělení odbytu na tel. 466 932 028 nebo e-mailem na odbyt@lesoskolky.cz . 

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH, která činí 15% u rostlin a 21 % u ostatního materiálu (např. sazeče). Nerozlišujeme odběratele velko- a maloobchodního charakteru, ceny se řídí pouze odebíraným množstvím. Bližší informace naleznete zde

Budete-li se chtít na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 466 932 028 nebo e-mailem na adrese odbyt@lesoskolky.cz. Veškeré dotazy Vám v rámci našich možností rádi zodpovíme.

 

 

Možnosti objednání sadby

Objednávky potvrzujeme od těchto počtů sadebního materiálu

600 ks prostokořenné sadby
600 ks krytokořenné sadby (QP, ROOT) o objemu do 0,5 l
60 ks krytokořenné sadby v kontejnerech (Ko) nebo tzv. bowmontech (BM)

Objednávku můžete na oddělení odbytu vyřídit osobně (na adrese 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem), telefonicky (466 932 028) nebo poslat faxem (466 932 103), e-mailem (odbyt@lesoskolky.cz), případně poštou (1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem).

Posíláte-li objednávku faxem, e-mailem nebo poštou, doporučujeme využít náš objednávkový formulář, který je k dispozici na http://www.lesoskolky.cz/objednavka). Zasláním objednávky na tomto formuláři urychlíte její zpracování.

Při objednání pomocí HTML formuláře Vám musí přijít potvrzovací email. Jestliže se tak nestane, kontaktujte, prosím,  odbyt, abychom vše vyřešili.

 

 

Náležitosti objednávky

V každém případě je nutné, aby objednávka obsahovala tyto náležitosti:

 • obchodní jméno a sídlo objednatele, IČO, DIČ
 • druh dřeviny, pěstební technologii, výšku a množství sadebního materiálu (expedujeme pouze celá balení)
 • účel použití (lesnický nebo ostatní) – v případě použití pro lesnické účely rozepište sadební materiál přesně dle přírodních lesních oblastí (PLO) a lesních vegetačních stupnů (LVS), do kterých jej budete sázet
 • požadavky na dopravu (požadujete zajištění dopravy od dodavatele?), případně adresu, na kterou chcete sazenice doručit
 • požadovaný termín odebrání/dodávky (nejlépe uvést konkrétní týden nebo den)
 • způsob platby, fakturační adresu, IČO, DIČ a adresu pro zaslání faktury, pokud nejsou shodné s objednatelem
 • jméno osoby, která sadbu objednává, spolu s kontaktními údaji (telefon, e-mail), popř. též jméno odpovědného zástupce pro jednání ve věci odběru sadebního materiálu, pokud je odlišný
 • datum, jméno zástupce oprávněného k podpisu objednávky a jeho podpis (tj. jednatelé u s.r.o., představenstvo u a.s. nebo osoba zmocněná na základě plné moci)
 • souhlas s obchodními a dodacími podmínkami dodavatele (ideálně použitím objednávkového formuláře dodavatele)
 

 

Příjem a potvrzování objednávek

Vyplněné objednávkové formuláře přijímáme na oddělení odbytu, kde prověříme, zda máme všechen požadovaný sadební materiál k dispozici, zkontrolujeme, zda objednávka obsahuje všechny náležitosti a pokud je vše v pořádku, doplníme cenu (bez DPH) a středisko, které bude objednávku vyřizovat, a objednávku potvrdíme. Objednávka je z naší strany potvrzena podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele. Potvrzení zasíláme e-mailem, pouze v případě, že zákazník e-mailovou adresu nemá, tak poštou. Pokud zákazník požaduje potvrzení objednávky v písemné formě, je třeba o to výslovně požádat.

V případě nejasností, nedostupnosti některých požadovaných sazenic (velikosti, technologie apod.), nebo chybějících údajů, zákazníka kontaktujeme a domluvíme se na řešení, tak abychom mohli objednávku potvrdit.

Pokud nás zákazník kontaktoval telefonicky nebo pošle e-mail bez vyplněného objednávkového formuláře pouze se seznamem rostlin, které chce objednat, vyplníme objednávkový formulář se všemi náležitostmi sami a zákazníkovi jej zašleme spolu se žádostí o zpětné potvrzení (zástupcem oprávněným k potvrzení objednávky). I když ke zpětnému potvrzení od zákazníka nedojde, z naší strany považujeme objednávku za závaznou.

Budete-li mít k již potvrzené objednávce jakékoliv dotazy, doplnění či připomínky, kontaktujte oddělení odbytu (tel. 466 932 028, e-mail: odbyt@lesoskolky.cz).

Veškeré dotazy týkající se odběru sadby, konzultujte přímo se střediskem pověřeným vyřízením Vaší objednávky (kontakt naleznete na potvrzené objednávce).

 

 

Vyřízení objednávky a domluva termínu odběru

 

Potvrzenou objednávku předáváme na středisko (popř. střediska), které objednávku vyřizuje. Na objednávce je kontakt na dané středisko – zákazník se se střediskem zkontaktuje a domluví podrobnosti ohledně odběru sadebního materiálu.

Sadební materiál z jedné objednávky se může nacházet na více střediscích. V takovém případě má zákazník možnost

 • vyzvednout si sadbu přímo na jednotlivých střediscích dle rozpisu v objednávce
 • objednávku si nechat (částečně) zkompletovat, aby byla pokud možno na jednom středisku, přičemž upozorňujeme, že
  - mezi středisky v Řečanech nad Labem a Kladrubech nad Labem sadbu nepřevážíme
  - u sadby technologie BM a sadby v kontejnerech (Ko, H) sadbu převážíme pouze v omezené míře
  - převozy probíhají v době hlavní expedice cca 1x za 1-2. týdny, v době mimo expedici pouze příležitostně 

Prostokořennou sadbu a krytokořennou sadbu technologie QP, ROOT převážíme mezi středisky bez příplatku. Za převoz sadby technologie BM a sadby v kontejnerech (Ko, H)  účtujeme příplatek 5 Kč + 12 % DPH.

Současně si vyhrazujeme právo u konkrétních objednávek svoz nebo převoz sadebního materiálu odběrateli odmítnout. 

Vyzvednutí objednané sadby

Prodej objednané sadby probíhá obvykle ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 14:30 hod., v sezóně také v sobotu od 7:00 do 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě (pokud se zákazník s dodávajícím střediskem nedohodne jinak).

 

 

Způsob placení 

Nový odběratel, který od nás kupuje sadbu poprvé, hradí sadební materiál pouze platební kartou, popř. může požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál předem. Pravidelní a stálí zákazníci platí bankovním převodem po odběru zboží. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury, pokud není písemně sjednáno jinak.

Od 1.3.2020 hotovost nepřijímáme.

 

 

Doprava

Dopravu sadebního materiálu většího počtu sazenice zajišťujeme našimi dopravními prostředky a prostřednictvím smluvních přepravců. Ceny jsou smluvní, pro konkrétní nabídku kontaktujte vedoucí hospodářských středisek. Zásilkový prodej sadebního materiálu neprovádíme.

Chcete-li malé objednávky zaslat poštou, doporučujeme zakoupit sazenice u našeho partnera www.nelenprozelen.cz, kterému dodáváme sadební materiál, respektive druhy a technologie, které lze bez problému zaslat poštou.

 

 

Specifika sadebního materiálu pro lesnické účely

Objednáváte-li sadební materiál pro lesnické účely, je nutné v objednávce uvést přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je objednávaná sadba určena. Tyto údaje Vám sdělí Váš odborný lesní hospodář. Tyto údaje můžete také zjistit z veřejného portálu ÚHÚL (Poznámka: funguje pouze v Internet Explorer, který je i v systému Windows 10 - stačí zadat 'intern' do vyhledávacího okna - na liště ikona lupy).

Potřebujete-li sadbu do více PLO a LVS, raději je rozepište dle jednotlivých PLO a LVS a neslučujte dohromady.

 

 

 
SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.