Pro pěstitele vánočních stromků můžeme nabídnout domácí i introdukované druhy. Disponujeme sadbou prostokořennou i krytokořennou vhodných proveniencí k produkci vánočních stromků.

Z domácích druhů jde o smrk ztepilý, borovici lesní, borovici černou a jedli bělokorou. Z introdukovaných druhů nabízíme smrk pichlavý, smrk pichlavý f. glauca, smrk sivý, smrk černý, smrk Meyerův, smrk omoriku, smrk východní, smrk sitku, douglasku tisolistou, jedli obrovskou, jedli balzámovou, jedli Bornmullerovu, jedli ojíněnou, jedli ojíněnou v. glauca, jedli Fraserovu, jedli korejskou, jedli subalpinskou, jedli subalpinskou v. arizonica, jedli kavkazskou (provenience Ambrolauri, Archyz, Borshomi, Krasnaja Polana), jedli španělskou, jedli sibiřskou, jedli Veitchovu, borovici pokroucenou (var. contorta, latifolia, murrayana).

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.