330 - Řečany nad Labem

z hlavní silnice Chvaletice - Přelouč odbočit za elektrárnou směr Sběrný dvůr, vjet do areálu školek a pokračovat vpravo
533 13 Řečany nad Labem

GPS: 50°1'47.140"N, 15°28'1.706"E   (50.0297608N, 15.4671406E)

Vedoucí: p. Jan Bank - mobil: (+420) 603 217 000

E-mail: recany@lesoskolky.cz

 

Popis střediska

Středisko se nachází mezi Kolínem a Pardubicemi, v blízkosti hlavní silnice č. 322 mezi obcí Řečany Labem a městem Chvaletice. Ke kanceláři se dostanete, když ve směru na Chvaletice odbočíte před nadjezdem před elektrárnou vlevo směr Skládka, vjedete přímo do areálu školek a následně budete pokračovat po místní cestě vpravo k výrobní hale, kde se nachází také kancelář střediska.

Lesní školkařství má v Řečanech nad Labem velmi dlouhou tradici. První školky zde byly založeny již na konci 19. století. Dlouholetost pěstování přispěla k tvorbě mykorrhizy v půdě, která se příznivě projevuje při ujímání sazenic v lesních porostech.

 

 

Součástí střediska jsou školky Dubina, Labětín a Lhota pod Přeloučí. Celková plocha školek činí 42 ha, z toho produkční plocha 39 ha. Školky se nachází v nadmořské výšce 210 m n. m. Půda ve školce je především lehčí písčitohlinitá, což příznivě podporuje tvorbu kořenového systému sazenic. Součástí vybavení školek jsou dílny a klimatizovaný sklad. Všechny školkařské plochy jsou oploceny a je v nich rozveden podzemní závlahový systém napájený z řeky Labe. 

 
 

 

V současné době zde pěstujeme prostokořennou lesní sadbu při využití sedmiřádkové komplexní technologie a krytokořenné poloodrostky a odrostky v plastových sadbovačích o objemu 1,6 l (technologie Bowmont).  

 

 

Další fotografie střediska Řečany nad Labem naleznete zde.


 Prodejní doba

Po - Pá   7:00 - 14:30 hod - v době expedice po domluvě i déle
So   7:00 - 12:00 hod - pouze v době expedice, po domluvě    

Druhy dřevin pěstované na středisku Řečany nad Labem

Prostokořenná sadba 

 

Krytokořenná sadba - technologie Bowmont (BM)


Abies alba (Jedle bělokorá)
Abies nordmanniana (Jedle kavkazská)
Aesculus hippocastanum (Jírovec maďal)
Alnus glutinosa (Olše lepkavá)
Carpinus betulus (Habr obecný)
Corylus avellana (Líska obecná)
Fagus sylvatica (Buk lesní)
Juglans nigra (Ořešák černý)
Juglans regia (Ořešák královský)
Larix decidua (Modřín opadavý)
Picea abies (Smrk ztepilý)
Picea engelmannii (Smrk Engelmanův)
Picea pungens f. glauca (Smrk pichlavý f. glauca)
Pinus nigra (Borovice černá)
Pinus sylvestris (Borovice lesní)
Prunus avium (Třešeň ptačí)
Prunus cerasifera (Myrobalán třešňový)
Quercus petraea (Dub zimní)
Quercus robur (Dub letní)
Ulmus glabra (Jilm horský)
                 
Abies grandis (Jedle obrovská)
Acer campestre (Javor babyka)
Acer platanoides (Javor mléč)
Acer pseudoplatanus (Javor klen)
Aesculus hippocastanum (Jírovec maďal)
Alnus glutinosa (Olše lepkavá)
Alnus incana (Olše šedá)
Betula pubescens (Bříza pýřitá)
Carpinus betulus (Habr obecný)
Castanea sativa (Kaštanovník setý)
Euonymus europaeus (Brslen evropský)
Fagus sylvatica (Buk lesní)
Fagus sylvatica f. purpurea (Buk lesní f. purpurea)
Larix decidua (Modřín opadavý)
Malus sylvestris (Jabloň lesní)
Populus tremula (Topol osika)
Prunus avium (Třešeň ptačí)
Pseudotsuga menziesii (Douglaska tisolistá)
Pyrus communis (Hrušeň obecná)
Quercus palustris (Dub bahenní)
Quercus petraea (Dub zimní)
Quercus robur (Dub letní)
Quercus rubra (Dub červený)
Sorbus aucuparia (Jeřáb ptačí)
Sorbus torminalis (Jeřáb břek)
Taxus baccata (Tis červený)
Tilia cordata (Lípa malolistá)
Tilia platyphyllos (Lípa velkolistá)
Ulmus glabra (Jilm horský)
Ulmus laevis (Jilm vaz)
Ulmus minor (Jilm habrolistý)

Naše střediska

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.