Typy sadby

Jednotlivé typy sadby se pěstují buď jako prostokořenné nebo krytokořenné v sadbovačích QuickPot, v tzv. bowmontech a také v kontejnerech. Volba konkrétní technologie pěstování, a u krytokořenné sadby též velikost obalu, závisí na tom, jaký typ sadby chceme vypěstovat.  

Podle velikosti rostlin, jejich velikosti a způsobu pěstování dělíme sadební materiál na:

  1. semenáčky
  2. sazenice
  3. poloodrostky
  4. odrostky

 

SEMENÁČEK

semenáčky

Rostlina vyrostlá ze semene, u níž v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů, zakořeňováním).

Pěstujeme je prostokořenné (truhlíky, záhony, bedýnky) a také krytokořenné v sadbovačích Quickpot s buňkami malého objemu. Semenáčky jehličnanů obvykle neprodáváme, ale používáme je pro dopěstování dalších typů sadby.

 

 

SAZENICE

sazenice

Rostlina vypěstovaná ze semenáčku nebo vegetativním množením, u níž byl kořenový systém upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků) s nadzemní částí o výšce do 70 cm.

Pěstují se buď jako prostokořenné na záhonech, nebo krytokořenné v sadbovačích Quickpot s buňkami středního objemu. Můžete si je také prohlédnout ve fotogalerii - QuickPot a prostokořenná sadba.

 

 

POLOODROSTEK

poloodrostek

Rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce u jehličnatých dřevin od 51 cm do 120 cm a u listnatých dřevin o výšce od 81 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou.

Pěstujeme je především v tzv. bowmontech a také v kontejnerech, v omezené míře též prostokořenné. Podívejte se do naší fotogalerie. 

 

ODROSTEK

odrostek

Rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do až 250 cm a s tvarovanou korunou.

Pěstujeme je v tzv. bowmontech a také jako kontejnerované. Zde jsou ve fotogalerii - bowmont a kontejner.

 

 

 

Zajímá Vás naše nabídka semenáčků, sazenic, poloodrostků i odrostků? Podívejte se zde...

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.