QuickPot (QP)

Intenzivní technologie pěstování sadebního materiálu lesních dřevin na vzduchovém polštáři.

S touto technologií má společnost LESOŠKOLKY s.r.o. zkušenosti od r. 1993. Obaly pro pěstování sadebního materiálu jsou sadbovače QuickPot o různém objemu buněk. Jedná se o akreditované, laboratoří otestované, neprorůstané pevné sadbovače, ve kterých je nutné pěstovat lesní dřeviny technologií na vzduchovém polštáři.

 

 

Sadbovače musí splňovat určité požadavky bránící vzniku kořenových deformací - minimální objem buňky sadbovače, délka horní hrany buňky, profil dna buňky musí být bez dna nebo pouze s mřížkou, každá stěna buňky musí mít na vnitřní straně vertikální žebro nebo rýhu po celé její délce

 

 

Aby byla technologie kompletní, musí být sadbovače uloženy na pěstebně manipulační rámy. Tyto rámy zajistí, že jsou sadbovače nad zemí a volně pod nimi proudí vzduch. Rostliny jsou tak pěstovány na vzduchovém polštáři. Biologickým principem vzduchového polštáře je, že kořeny prorůstají otevřeným nebo silně perforovaným dnem sadbovače a na vzduchu zasychají (jsou „střihány vzduchem“). Jedná se tak o formu podřezávání, kdy po vlastním vysázení sazenic v lese v místě zaschnutí kořenu vyráží více nových kořenů.

 

 

Dřeviny v sadbovačích začínají svůj růst ve fóliových krytech, kde jsou drženy v optimálních podmínkách pro jejich růst. Z fóliových krytů jsou rostliny vyvezeny na venkovní úložiště, kde se aklimatizují a vyzrají.

Pěstebním médiem jsou rašelinové substráty vlastní receptury.

 

 

Jedná se o intenzivní technologii pěstování, kdy se doba pěstování u listnáčů zkrátí z obvyklých 2 let na jeden rok a u jehličnanů z 2-4 let na 1,5 roku. Je to náročná technologie, u které je nutné dodržovat technologické postupy a pracovní kázeň, celodenní a každodenní dozor.

 

 

 

Výhody krytokořenného sadebního materiálu

  • Zkrácení doby pěstování s možností pružněji reagovat na poptávku, mimo jiné i v případě nutnosti zalesnění kalamitních holin.
  • Rychlejší a jednodušší výsadba.
  • Možnost celoročního zalesňování. Lze tak efektivněji využívat pracovní síly a zvládnout velké objemy zalesnění.
  • Ochrana kořenů během manipulace a z ní vyplývající nižší šok z přesazení, vyšší ujímavost a rychlejší obnova růstu po výsadbě.
  • Rychlejší odrůstání kultur založených krytokořenným sadebním materiálem, zkrácení nezbytné péče o ně a dřívější dosažení stavu zajištěné kultury.
  • Možnost účinnější aplikace repelentů proti biotickým škůdcům již ve školce před expedicí.
  • Při použití krytokořenné sadby umožňují právní normy snížit minimální hektarové počty sazenic až o 20 %.

 

Nevýhody

  • Vyšší cena.
  • Obvykle vyšší náklady na dopravu a další manipulaci.

 

Vyšší cena pořízení krytokořenné sadby může být zavádějící. Náklady obnovy lesa a zalesnění se musí počítat až na zajištěnou kulturu. Tam jsou na mnoha stanovištích náklady při použití krytokořenné sadby mnohem nižší než při použití prostokořenné sadby.

 

 

Využití sadby

Sadba vypěstovaná tímto způsobem je využívána stejně jako prostokořenná sadba pro obnovu lesa a zalesňování, lesnické rekultivace, pro výsadbu vánočních stromků a stále více jako podnožový materiál pro zahradníky.

 

 

Krytokořenný sadební materiál má několik zásadních výhod oproti prostokořenné sadbě. Můžeme ho využít pro obnovu a zalesňování téměř celý rok, kromě mrazového období. Může se sázet na extrémní stanoviště, kde by prostokořenná sadba neuspěla. Dalšími zásadními klady krytokořenné sadby je vyšší ujímavost rostlin, zlepšení počátečního růstu a zvýšení hygieny práce.

 

 

Sortiment

Touto technologií produkujeme semenáčky, sazenice a poloodrostky v úplném sortimentu dřevin pro obnovu lesa a zalesňování v široké škále přírodních oblastí a vegetačních stupňů. Mimoto v sadbovačích pěstujeme okrasné dřeviny, podnožový materiál pro roubování a keřovinu pro výsadbu biokoridorů, biocenter a ozelenění liniových staveb.

V objemu naší produkce činí 34 % vypěstovaných rostlin, což víc než 8 milionů prodejných rostlin ročně.

 

 


 

Způsob pěstování hlavních lesnicky významných dřevin

Listnaté dřeviny

Postup pěstování je u listnatých dřevin prakticky stejný. Na jaře se oseté sadbovače uloží do fóliového krytu, kde jsou pěstovány v optimálních podmínkách. Zhruba po dvou měsících je sadba vyvezena na venkovní plochy, kde je dopěstována. Doba pěstování se tak zkrátí na jeden rok. Vzorec pěstování listnatých dřevin: fv1, fv2

 

 

Jehličnaté dřeviny

Tyto jehličnany jsou vysévány v polovině prvního vegetačního období do tzv. miniplugů (sadbovače o malém objemu cca 20 cm3). Oseté miniplugy jsou do konce vegetační doby uloženy do fóliového krytu. Před následnou vegetační dobou jsou semenáčky přesazeny do finálních sadbovačů a po celou jednu vegetační dobu pěstovány na venkovních plochách. Doba pěstování se zkrátí oproti prostokořenné sadbě na 1,5 až 2 roky. Alternativou je vysévat jehličnany přímo do finálního sadbovače.

Vzorec pěstování jehličnatých dřevin: fv0,5+v1, fv1+v1, fv0,5+v2, fv1,5, fv2

 

 

Poloodrostky a odrostky listnatých i jehličnatých dřevin:

Poloodrostky a odrostky pěstujeme v sadbovačích QuickPot o objemu buňky 1,6 l, které označujeme jako tzv. bowmonty. Do těchto větších sadbovačů jsou přesazovány krytokořenné semenáčky a sazenice z menších sadbovačů QuickPot. Výška produkovaných poloodrostků a odrostků je 51-180 cm.

Další informace k této technologii naleznete na samostatné stránce věnované bowmontům.

 

 


 

Expedování a doprava

Expedování sadebního materiálu probíhá téměř celý rok (mimo mrazové období) podle přání zákazníka. Krytokořenné semenáčky a sazenice jsou baleny do balíčků po 12 nebo 15 kusech.

Balíčky jsou přepravovány na transportním prostředku volně nebo jsou naskládány do přepravních palet (podle přání zákazníka).

Dopravu rostlin hradí odběratel. Na požádání sami zajistíme dopravu k odběrateli vlastními vozy či smluvními dopravci.

 

 

Další fotografie pěstebních ploch a rostlin pěstovaných touto technologií naleznete v naší fotogalerii, na konkrétní druhy se můžete podívat v naší nabídce.

 

Kolik se vejde rostlin na dopravní prostředek?

Dopravní prostředekSemenáčky a sazenice o objemu balu 150-300 ccm
Osobní automobil do 500 ks
Přívěs za os. automobil 2 x 2,5m do 3 000 ks
Dodávka do 10 000 ks
Nákladní automobil do 3,5 tuny do 25 000 ks
Nákladní automobil do 7,5 tuny do 50 000 ks
Návěs do 150 000 ks

 

Na požádání mohou být rostliny ošetřeny doporučenými pesticidy.

 

Kolik kusů obsahuje a kolik váží 1 balení?

Jeden balíček sadby technologie QP obsahuje 15 nebo 12 ks rostlin (záleží na typu použitého sadbovače) a váží cca 1,6-1,80 kg.

 

Vybrané fotografie

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.