Rozměry sadby - tabulka

 Semenáčky prostokořenné   Semenáčky krytokořenné    Sazenice   PoloodrostkyOdrostky
Číselný znak 1)12341K,1V2K,2V3K,3V4K,4V5,5K,5V6,6K,6V7,7K,7V8,8K,8V9,9K,9V10,10K,10V11,11K,11V12,12K,12V
Rozpětí výšky nadzemní části (cm)10-1415-25 26-5051-8010-14 15-2526-5051-8015-2526-3536-5051-7051-80 81-120121-180181-250
 

Tloušť-ka a)  

Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a) Max. věk  Tloušť-ka a)Max. věk Tloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a)Max. věk Tloušť-ka a) Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a)  Max. věkTloušť-ka a) Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a)  Max. věkTloušť-ka a)Max. věkTloušť-ka a) Max. věk 
Borovice černá   3  -  -  1  -  -  3  4
Borovice kleč  -  -  -  -      5  -  -  -  -  -  -  -
Borovice lesní  3  4  3  1  -  -  -  3  -  -  7  -
Douglaska tisolistá  -  -  -  -  -  4  5  3  -  7
Jedle bělokorá -  -  -  -  5  6  7  - 8  -  -  -
Jedle obrovská  -  -  -  -  -  -  8
Modřín opadavý  -  -  2 1  4  1  -  -  8
Smrk ztepilý e)  -  -  -  4  2  -  -  -  -  -  -  5 d)  5  5  7  5  8 10   -
Buk, duby, habr  -  -  -  -  5 c2) 2  -  -  -  -  7  1  2  4 7 11   6 14  16 
Lípy  -  -  -  9  1 3 9 4  - 11  6  16 18 
Javory, jasany, jilmy, třešeň  -  - -  -  2  1  7  4 5  4 4  7  4  - 10  6  14 16
Olše, břízy, jeřáb  -  -  3  1  - 4  3  6 10  4  14 16

POZNÁMKY:

Výška nadzemní části

U semenáčků a sazenic o minimální výšce 10 cm, resp. 15 cm (číselný znak 1, 1K, 1V, 2, 2K, 2V, 5, 5K a 5V) je tolerance výšky nadzemní části až o 5 cm povolena pouze směrem nahoru s výjimkou borovice lesní a borovice černé, kde se připouští tolerance výšky nadzemní části také směrem dolů, a to až o 3 cm. U sazenic s výškou nadzemní části 51-70 cm (číselný znak 8, 8K a 8V) je povolena tolerance směrem nahoru až o 10 cm. U všech ostatních rozpětí výšky nadzemní části je povolena tolerance směrem nahoru i dolů až o 5 cm.

Tloušťka kořenového krčku

U všech rozpětí výšek nadzemní části při splnění ostatních parametrů kvality, určených pro dané výškové rozpětí, je u nejmenší tloušťky kořenového krčku povolena 10% tolerance směrem dolů a výjimkou krytokořenných semenáčků z výsevů do pěstebních obalů, pěstovaných po dobu maximálně jednoho roku, u nichž je povolena tolerance nejmenší tloušťky kořenového krčku směrem dolů až o 1 mm. Obojí uvedené tolerance nejsou povoleny v případech, kdy je minimální tloušťka kořenového krčku stanovena u smrku ztepilého na 4 mm a u ostatních dřevin na 3 mm.

ODKAZY A JEJICH SPECIFIKACE:

a) nejmenší tloušťka kořenového krčku v mm
b) při pěstování sadebního materiálu z 8. a 9. lesního vegetačního stupně lze zvýšit maximální věk o 1 rok
c) při výšce nadzemní části do 35 cm se připouští tloušťka kořenového krčku 4 mm
d) u krytokořenných sazenic smrklu ztepilého z výsevů do pěstebních obalů a pěstovaných po dobu maximálně dva roky se připouští nejmenší tloušťka kořenového krčku 4 mm bez další tolerance směrem dolů
e) vzhledem ke geneticky podmíněné růstové variabilitě je u sazenic smrku ztepilého původem z 8. lesního vegetačního stupně hlavním kritériem výsadbyschopnosti tloušťka kořenového krčku při dodržení ostatních parametrů kvality, u všech rozpětí výšek nadzemní části sazenic z 8. lesního vegetačního stupně se připouští tolerance 10 cm nahoru i dolů
f) číselný znak zahrnuje prostokořenný sadební materiál, číselný znak doplněný písmenem K se označením pro sadební materiál krytokořenný bez použití technologie střihu vzduchem, číselný znak doplněný písmenem V je označením pro sadební materiál krytokořenný s použitím technologie střihu vzduchem
SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.