Prostokořenná sadba (prost.)

Vyzvedávání dubu na stř. Brandýs nad Labem

Prostokořenný sadební materiál jsou semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky generativního a vegetativního původu, které se pěstují v různých substrátech na záhonech a pro potřeby obnovy lesa a zalesňování se vyzvedávají s obnaženými kořeny (Lesnický naučný slovník, 1994). Jedná se o tradiční pěstování lesních dřevin ve volné půdě i ve fóliových krytech.

Rostliny mohou být ze školky expedovány pouze v období vegetačního klidu, tedy brzy na jaře, ještě před narašením pro jarní zalesňování nebo na podzim ve vegetačním klidu (po opadu listí u listnatých dřevin, po ukončení růstu jehličnatých dřevin) pro podzimní zalesňování. Více informací

 

 

Krytokořenná sadba na vzduchovém polštáři
Quick Pot, Rootrainers (QP, ROOT)

Smrk ztepilý na stř. Františkovy Lázně

S touto technologií má společnost LESOŠKOLKY s.r.o. zkušenost od r. 1993. Rostliny jsou pěstovány na tzv. vzduchovém polštáři ve speciálních sadbovačích na pěstebních rámech. Sadbovače musí splňovat požadavky bránící vzniku kořenových deformací. Naše společnost používá sadbovače QuickPot a Rootrainers.

Jedná se o intenzivní technologii pěstování, kdy se doba pěstování u listnáčů zkrátí z obvyklých 2 let na jeden rok a u jehličnanů z 2-4 let na 1,5 roku. Více informací

 

 

 

Krytokořenná sadba na vzduchovém polštáři
Quick Pot 1,6 l, tzv. bowmonty (BM)

Listnáče v sadbovačích Bowmont na stř. Řečany nad Labem

Jedná se o technologii pěstování na tzv. vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot 1,6 l uzpůsobenou pro produkci poloodrostků a odrostků. Více informací

 

 

Krytokořenná sadba v kontejnerech (Ko)

Javory v kontejnerech na stř. Brandýs nad Labem

Sadba je pěstována v plastových neprorůstaných kontejnerech o určitém objemu. Do kontejnerů jsou přesazovány nejvzrostlejší a nejlepší rostliny, prostokořenné i krytokořenné. Přesazené dřeviny se pěstují v kontejneru na zpevněné ploše nejvýše jeden rok. Rostliny pouze zakoření a jsou použity k výsadbě. Rostliny můžeme expedovat v průběhu celého roku. 

Krytokořenné poloodrostky a odrostky jsou určeny pro vylepšování zalesněných ploch, pro zalesnění extrémních stanovišť a pro ozelenění liniových staveb. Výhodou je použitelnost sadby v průběhu celého roku. Více informací

 

 

Vánoční stromky

Plantáž vánočních stromků na stř. Františkovy Lázně

Pěstujeme řezané vánoční stromky pro velkoodběratele i pro maloodběratele. V našem sortimentu jsou různé druhů jedlí (Abies sp.), smrk pichlavý (Picea pungens f. glauca) a borovice černá (Pinus nigra). Více informací

 

 

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.