Aneb, jak si les vedl 2 rok po výsadbě!

Přezimování

Zima 2015/2016 byla opět velmi mírná, bez velkých mrazů. U některých rostlin došlo i přes nátěř Aversolem k okusu vrcholů rostlin, nebo kmínku rostliny. Jedná se však o zanedbatelnou část rostlin.

Kořenový krček

Během podzimu a zimy 2015/2016 stromky opět zesílily. Například borovice mají průměr krčku 3-4cm. Naprosto se tak ztratilo, které rostliny se vysázely s tenčím krčkem a které s normálním.

  • Borovice mají kořenový křček 3 - 4cm
  • Smrky mají kořenový krček více jak 1-2m

Jaro

Začátkem května rostliny ožily a začínají obrážet a vyhánějí první přírusty.

Dosazování rostlin

Nebylo potřeba vysazovat žádné sazenice. Kromě pár stromků vlivem okusu nebo otluku nedošlo k žádným úhynům rostlin. Případné díry vyplnily nálety břízy a modřínu.

Nálety

Po celé ploše jsou masivní nálety břízy a modřínu. Proto se průběžně vystříhávají velkými zahradními pákovými nůžkami. 

 

Léto

Bohužel zranění neumožnilo provést vyžinání buřeně a náletů břízy, proto celá plocha velmi silně zarostla.

Koncem července byl u většiny rostlin ukončen první přírust. U některých dokonce začínal i druhý přírust.

Přes buřeň, byly stromky "uschované" pod buření silně narostlé (přírusty až 60cm) a tmavě zelené, oproti stromkům na přímém slunci, které měly menší přírusty (10-30cm) a světle zelenou barvu. 

Borovice již svou výškou (1 metru na začátku jara) problém s buření neměli a měly přírusty cca 40-70 cm.

Podzim a zima

Na podzim proběhlo natření rostlin nechráněných oplocenkou repelentem Aversol. Stromky byly sice větší a dobře se mazaly, bohužel rozrostlá buřeň celé natíraní silně zpomalovala.

Mazání neproběhlo jen u vzrostlých borovic (výška nad 1,5 m)

Shrnutí rok 2016

  • minimální úhyny a okusy zvěří
  • průměrný přírust smrků (20-30 cm) do průměrné výšky 70-90 cm, šířka krčku 2 cm
  • průměrný přírust borovic (50 cm) do průměrné výšky 150 cm, šířka krčku 4 cm
  • průměrný přírust listnáčů cca 20-30 cm
  • minimálně 1 přírust u všech sazenic
  • borovice na konci roku v zajištěné kultuře (3 vegetační období od výsadby)
SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.