Acer pseudoplatanus (Javor klen)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 0,65 l odrostek 121-180 14 55 Kč 1 NENÍ
BM 0,65 l poloodrostek 81-120 10 45 Kč 1 NENÍ
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 75 Kč 2 NENÍ
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 10 65 Kč 2 NENÍ
BM 3 l odrostek 121-180 14 75 Kč 1 NENÍ
BM 3 l poloodrostek 81-120 10 65 Kč 1 NENÍ
prost, podřez. sazenice 15-25 4 4 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 26-35 5 7 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 36-50 6 8.2 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 51-70 7 9.2 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. poloodrostek 81-120 10 11 Kč 25 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 4 10 Kč 15 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 4 11 Kč 15 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 51-80 7 13 Kč 15 více stř. ano

Strom velkých rozměrů s dosti přímým válcovitým kmenem a košatou korunou. Klen dosahuje 35-40 m výšky a průměru kmene až 2 m.
Klen je dřevina snášející střední zástin. Nároky na půdní a vzdušnou vlhkost jsou značné. V terénu bývá klen vázán na vlhká stanoviště, jaká představují prameniště a náplavy říček, nesnáší však stagnující vodu a záplavy. Typická horská stanoviště klenu jsou charakterizována vysokými srážkami nebo vysokou vzdušnou vlhkostí z jiných příčin (hluboká údolí, severní svahy). Roste nejčastěji na hlubokých, humózních čerstvých půdách.
Je významnou součástí typických lesních společenstev – suťových lesů, kde roste nejčastěji s jasanem, bukem, jilmem horským, lípou a mléčem. Ve vápencových oblastech roste na úpatí skal na sutích, bohatých na splavený humus a zároveň dostatečně vlhkých. Je poměrně odolný vůči mrazu. Citlivý je však na imisní zátěž a zasolení půd.
Je rozšířen od nížin až do hor, proniká až do smrčin do výšky kolem 1200 m n. m.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.