Acer pseudoplatanus (Javor klen)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbakrytokořenná sadba (QP, ROOT)Ko a BM
I.do 299 ksdo 299 ksdo 29 ks
II.300 ks a více300 ks a více30 ks a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM odrostek 121-150 14 120.00 60.00 2 NENÍ
BM sazenice 51-70 9 100.00 50.00 2 330 ano
BM poloodrostek 81-120 10 110.00 55.00 2 NENÍ
Ko 3-5 l odrostek 121-150 14 120.00 60.00 1 NENÍ
Ko 3-5 l sazenice 51-70 9 100.00 50.00 1 více stř. ano
Ko 3-5 l poloodrostek 81-120 10 110.00 55.00 1 NENÍ
prost, podřez sazenice 15-25 4 6.00 4.00 50 310, 330 ano
prost, podřez sazenice 26-35 5 8.30 5.50 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 36-50 6 9.80 6.50 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 51-70 7 11.30 7.50 50 NENÍ
prost, podřez poloodrostek 81-120 10 15.00 10.00 25 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 15-25 3 12.00 6.00 15 320, 350 ano
QP 60 (0,2 l) sadbovač 26-50 4 20.00 10.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 36-50 6 22.00 11.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 51-70 7 24.00 12.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 71+ 7 26.00 13.00 15 bez dokladu o původu NENÍ

Strom velkých rozměrů s dosti přímým válcovitým kmenem a košatou korunou. Klen dosahuje 35-40 m výšky a průměru kmene až 2 m.
Klen je dřevina snášející střední zástin. Nároky na půdní a vzdušnou vlhkost jsou značné. V terénu bývá klen vázán na vlhká stanoviště, jaká představují prameniště a náplavy říček, nesnáší však stagnující vodu a záplavy. Typická horská stanoviště klenu jsou charakterizována vysokými srážkami nebo vysokou vzdušnou vlhkostí z jiných příčin (hluboká údolí, severní svahy). Roste nejčastěji na hlubokých, humózních čerstvých půdách.
Je významnou součástí typických lesních společenstev – suťových lesů, kde roste nejčastěji s jasanem, bukem, jilmem horským, lípou a mléčem. Ve vápencových oblastech roste na úpatí skal na sutích, bohatých na splavený humus a zároveň dostatečně vlhkých. Je poměrně odolný vůči mrazu. Citlivý je však na imisní zátěž a zasolení půd.
Je rozšířen od nížin až do hor, proniká až do smrčin do výšky kolem 1200 m n. m.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.