Acer pseudoplatanus (Javor klen)

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 70 2 330 NENÍ
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 10 65 2 330 NENÍ
Ko 3 l odrostek 121-180 14 70 1 330 NENÍ
Ko 3 l poloodrostek 81-120 10 65 1 330 NENÍ
prost, podřez sazenice 15-25 4 4 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 26-35 5 7 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 36-50 6 8 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 51-70 7 9 50 více stř. ano
prost, podřez poloodrostek 81-120 10 11 25 340 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sazenice 15-25 4 7 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) sazenice 26-35 5 11 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) semenáček 26-50 4 11 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) sazenice 36-50 6 13 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) sazenice 51-70 7 14 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) semenáček 51-80 7 14 15 více stř. ano

Strom velkých rozměrů s dosti přímým válcovitým kmenem a košatou korunou. Klen dosahuje 35-40 m výšky a průměru kmene až 2 m.
Klen je dřevina snášející střední zástin. Nároky na půdní a vzdušnou vlhkost jsou značné. V terénu bývá klen vázán na vlhká stanoviště, jaká představují prameniště a náplavy říček, nesnáší však stagnující vodu a záplavy. Typická horská stanoviště klenu jsou charakterizována vysokými srážkami nebo vysokou vzdušnou vlhkostí z jiných příčin (hluboká údolí, severní svahy). Roste nejčastěji na hlubokých, humózních čerstvých půdách.
Je významnou součástí typických lesních společenstev – suťových lesů, kde roste nejčastěji s jasanem, bukem, jilmem horským, lípou a mléčem. Ve vápencových oblastech roste na úpatí skal na sutích, bohatých na splavený humus a zároveň dostatečně vlhkých. Je poměrně odolný vůči mrazu. Citlivý je však na imisní zátěž a zasolení půd.
Je rozšířen od nížin až do hor, proniká až do smrčin do výšky kolem 1200 m n. m.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.