Město Heřmanův Městec

Zalesnění kalamitní holiny krytokořennou sadbou

V červnu roku 2008 vznikla na lesním majetku města Heřmanův Městec vlivem větrné kalamity plošně rozsáhlá holina. Vzhledem k její velikosti a možným problémům, které by mohly následně nastat, jsme se rozhodli použít krytokořenný sadební materiál ze sadbovačů Quick Pot a Rootrainers, s kterými jsme měli již malé, ale přesto velmi dobré zkušenosti.  Nejen z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že rozhodnutí použít k zalesnění kalamitní holiny obalovanou sadbu bylo namístě. Možnost prodloužení doby zalesňování během roku byla jednou z mnoha velkých výhod tohoto typu sadby. Z důvodu možnosti odvozu sadebního materiálu ze školky po etapách, adekvátní péči o sazenice během přepravy a před samotnou výsadbou, včetně jejího správného technologického provedení, jsme dosáhli 97% ujímavosti vysazených sazenic.

           Díky všem těmto aspektům se nám podařilo včas a úspěšně zalesnit vzniklou kalamitní holinu a po provedených fyzických kontrolách těchto ploch získat v plné výši dotaci na obnovu lesa.

                                   Bc. Josef Jedlička
                                   správce městských lesů H. Městec      

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.