Quercus robur (Dub letní)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 0,65 l poloodrostek 81-120 11 60 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 90 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 11 80 Kč 2 330 ano
prost, podřez. odrostek 121-180 14 23 Kč 25 360 NENÍ
prost, podřez. sazenice 15-25 4 4 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 26-35 5 6.9 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 36-50 6 7.9 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 51-70 7 8.9 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. poloodrostek 81-120 11 18 Kč 25 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 5 12 Kč 15 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 5 14 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 51-80 7 17 Kč 15 NENÍ

Strom se silným kmenem dosahující výšek až 40 m a průměru kmene 1,5 (-4) m. Patří k našim nejmohutnějším dřevinám, dožívá se asi 500 let.
Dub letní je dřevina světlomilná, o něco náročnější na světlo než dub zimní.
V požadavcích na vláhu musíme u dubu letního rozlišovat 2 ekotypy: 1/ lužní ekotyp – běžně rozšířený ekotyp, který má značné nároky na vláhu (kořeny potřebují dosáhnout k podzemní vodě je citlivý na kolísání její hladiny), snáší i jarní záplavy. 2/ lesostepní ekotyp – schopný růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách. Je to dřevina náročná na půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo na spraších. Odolává do jisté míry i solím v půdě. Ke klimatickým podmínkám je celkem lhostejný, citlivý je k pozdním mrazům. Druh je dosti tolerantní k imisím a daří se mu obstojně v podmínkách velkých měst. Netvoří čisté porosty – jeho společníky jsou zejména jasan a jilm.
Přirozené rozšíření dubu sahá od doubrav (1. LVS), kde zároveň leží maximum jejich rozšíření, až do jedlových bučin (5. LVS), kde jejich výskyt vyznívá.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.