Quercus robur (Dub letní)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbaobalovaná sadba (QP)Ko a BM
I.1-199 ks1-119 ks1-19 ks
II.200-19.999 ks120-9.999 ks20-299 ks
III.20.000 a více10.000 a více300 a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Cena
III.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM odrostek 121-150 14 130.00 70.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM odrostek 151+ 14 130.00 70.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM sazenice 51-70 7 100.00 55.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM poloodrostek 81-120 11 110.00 60.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
Ko 3 l odrostek 121-150 14 140.00 75.00 cena smluvní 1 390 ano
Ko 3 l odrostek 151+ 14 140.00 75.00 cena smluvní 1 390 ano
Ko 3 l sazenice 36-50 6 90.00 50.00 cena smluvní 1 390 NENÍ
Ko 3 l sazenice 51-70 7 100.00 55.00 cena smluvní 1 320, 370 ano
Ko 3 l poloodrostek 81-120 11 120.00 65.00 cena smluvní 1 více stř. ano
Ko 5 l odrostek 121-150 14 140.00 75.00 cena smluvní 1 390 ano
Ko 5 l odrostek 151-180 14 140.00 75.00 cena smluvní 1 390 NENÍ
Ko 5 l poloodrostek 81-120 11 120.00 65.00 cena smluvní 1 390 ano
prost, podřez odrostek 121+ 14 36.00 20.00 cena smluvní 25 více stř. podzim 18 ano
prost, podřez sazenice 15-25 4 6.40 3.60 cena smluvní 50 více stř. NENÍ
prost, podřez sazenice 26-35 5 9.20 5.20 cena smluvní 50 více stř. podzim 18 ano
prost, podřez sazenice 36-50 6 10.40 5.80 cena smluvní 50 více stř. podzim 18 ano
prost, podřez sazenice 51-70 7 11.20 6.30 cena smluvní 50 více stř. podzim 18 ano
prost, podřez poloodrostek 81-120 11 26.00 14.00 cena smluvní 25 více stř. podzim 18 ano
QP 40 (0,3 l) sadbovač 26-35 5 20.00 11.00 cena smluvní 12 340, 350 ano
QP 40 (0,3 l) sadbovač 36-50 6 22.00 12.00 cena smluvní 12 340, 350 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 51-70 7 32.00 18.00 cena smluvní 12 340, 350 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 51-80 36.00 20.00 cena smluvní 12 nezařadit semenáček NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 71+ 40.00 22.00 cena smluvní 12 nezařadit NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 26-35 5 18.00 10.00 cena smluvní 15 340, 350 ano
QP 60 (0,2 l) sadbovač 36-50 6 20.00 11.00 cena smluvní 15 340, 350 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 51-70 7 30.00 17.00 cena smluvní 15 340, 350 NENÍ

Strom se silným kmenem dosahující výšek až 40 m a průměru kmene 1,5 (-4) m. Patří k našim nejmohutnějším dřevinám, dožívá se asi 500 let.
Dub letní je dřevina světlomilná, o něco náročnější na světlo než dub zimní.
V požadavcích na vláhu musíme u dubu letního rozlišovat 2 ekotypy: 1/ lužní ekotyp – běžně rozšířený ekotyp, který má značné nároky na vláhu (kořeny potřebují dosáhnout k podzemní vodě je citlivý na kolísání její hladiny), snáší i jarní záplavy. 2/ lesostepní ekotyp – schopný růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách. Je to dřevina náročná na půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo na spraších. Odolává do jisté míry i solím v půdě. Ke klimatickým podmínkám je celkem lhostejný, citlivý je k pozdním mrazům. Druh je dosti tolerantní k imisím a daří se mu obstojně v podmínkách velkých měst. Netvoří čisté porosty – jeho společníky jsou zejména jasan a jilm.
Přirozené rozšíření dubu sahá od doubrav (1. LVS), kde zároveň leží maximum jejich rozšíření, až do jedlových bučin (5. LVS), kde jejich výskyt vyznívá.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.