Quercus robur (Dub letní)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbakrytokořenná sadba (QP, ROOT)Ko a BM
I.do 299 ksdo 299 ksdo 29 ks
II.300 ks a více300 ks a více30 ks a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM odrostek 121-150 14 140.00 70.00 2 NENÍ
BM sazenice 51-70 7 100.00 50.00 2 330 ano
BM poloodrostek 81-120 11 120.00 60.00 2 330 ano
Ko 3-5 l odrostek 121-150 14 140.00 70.00 1 NENÍ
Ko 3-5 l sazenice 51-70 7 100.00 50.00 1 NENÍ
Ko 3-5 l poloodrostek 81-120 11 120.00 60.00 1 330 ano
prost, podřez odrostek 121+ 14 30.00 20.00 25 NENÍ
prost, podřez sazenice 15-25 4 6.30 4.20 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 26-35 5 8.60 5.70 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 36-50 6 10.40 6.90 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 51-70 7 10.80 7.20 50 NENÍ
prost, podřez poloodrostek 81-120 11 22.50 15.00 25 360 ano
QP 60 (0,2 l) sadbovač 15-25 3 16.00 8.00 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) sadbovač 26-50 4 22.00 11.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 36-50 6 26.00 13.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 51-70 7 30.00 15.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 71+ 7 34.00 17.00 15 bez dokladu o původu NENÍ

Strom se silným kmenem dosahující výšek až 40 m a průměru kmene 1,5 (-4) m. Patří k našim nejmohutnějším dřevinám, dožívá se asi 500 let.
Dub letní je dřevina světlomilná, o něco náročnější na světlo než dub zimní.
V požadavcích na vláhu musíme u dubu letního rozlišovat 2 ekotypy: 1/ lužní ekotyp – běžně rozšířený ekotyp, který má značné nároky na vláhu (kořeny potřebují dosáhnout k podzemní vodě je citlivý na kolísání její hladiny), snáší i jarní záplavy. 2/ lesostepní ekotyp – schopný růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách. Je to dřevina náročná na půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo na spraších. Odolává do jisté míry i solím v půdě. Ke klimatickým podmínkám je celkem lhostejný, citlivý je k pozdním mrazům. Druh je dosti tolerantní k imisím a daří se mu obstojně v podmínkách velkých měst. Netvoří čisté porosty – jeho společníky jsou zejména jasan a jilm.
Přirozené rozšíření dubu sahá od doubrav (1. LVS), kde zároveň leží maximum jejich rozšíření, až do jedlových bučin (5. LVS), kde jejich výskyt vyznívá.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.