Prunus avium (Třešeň ptačí)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 0,65 l odrostek 121-180 65 Kč 2 330 ano
BM 0,65 l poloodrostek 81-120 10 55 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 85 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 10 75 Kč 2 330 ano
prost, podřez. sazenice 15-25 4 7 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 26-35 5 10 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 36-50 6 12 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 51-70 7 14 Kč 50 330 ano
prost, podřez. poloodrostek 81-120 10 18 Kč 25 330 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 4 14 Kč 15 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 4 15 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 51-80 7 17 Kč 15 NENÍ

Středně velký strom s dosti rovným kmenem a košatou korunou, dosahující výšky 25-35 m,
průměru kmene 1 m a věku 150 až 200 let.
Je to světlomilný druh, snášející jen slabší zástin. Zastíněné části koruny nekvetou, chřadnou
a usychají. Třešeň ptačí je dosti náročná na vláhu v půdě. Nesnese půdy v létě vysychající,
na druhé straně nevydrží zabahnění ani záplavy. Není náročná na vzdušnou vlhkost.
Roste přirozeně na hlubších a živných půdách, vyskytuje se hojněji na vápencových
podkladech. Velmi kyselé nebo dokonce zrašeliněné půdy nesnese.
U nás bývá poškozována pozdními mrazy. Snáší dosti dobře znečištěné ovzduší, proto
vydrží ve velkých městech.
Třešeň ptačí u nás vystupuje od nížin do podhůří, na záhřevných chráněných lokalitách
cca do 800 m n. m.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.