Picea abies (Smrk ztepilý)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbakrytokořenná sadba (QP, ROOT)Ko a BM
I.do 299 ksdo 299 ksdo 29 ks
II.300 ks a více300 ks a více30 ks a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM poloodrostek 51-80 8 90.00 45.00 2 NENÍ
BM poloodrostek 81-120 8 110.00 55.00 2 NENÍ
Ko 3-5 l poloodrostek 51-80 8 90.00 45.00 1 NENÍ
Ko 3-5 l poloodrostek 81-120 10 110.00 55.00 1 NENÍ
prost, školk. sazenice 15-25 4 8.90 5.90 25 NENÍ
prost, školk. sazenice 26-35 5 10.40 6.90 25 NENÍ
prost, školk. sazenice 36-50 6 11.90 7.90 25 NENÍ
prost, školk. sazenice 51-70 7 12.30 8.20 25 NENÍ
prost, školk. poloodrostek 51-80 8 15.00 10.00 25 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 15-25 3 16.00 8.00 12 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 26-35 5 22.00 11.00 12 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 36-50 6 24.00 12.00 12 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 51-70 7 26.00 13.00 12 NENÍ

Strom velkých rozměrů s průběžným, přímým kmenem a pravidelným přeslenitým větvením.
Dosahuje stáří až 650 let, výšky kolem 50 m a průměru kmene až 1,5 m. Kořenový
systém je rozvinut do plochy, bývá proto v půdě slabě zakotven a snadno dochází k vývratům.
Smrk je světlomilná dřevina, snášející v mládí zástin, takže snadno vniká do porostů jiných
dřevin a postupně zaujímá jejich místo. Poněvadž má povrchovou kořenovou soustavu,
je smrk značně náročný na půdní vlhkost. Při dostatečné vlhkosti osídluje i docela
mělké půdy, kryté trochou humusu, na horní hranici lesa. Snese dobře nadbytečnou
vlhkost a vydrží i stagnující vodu bažin a rašelinišť. Na půdu a geologické podloží nemá
smrk velké nároky, stejně tak není náročný na klima.
Citlivější je k vysokým teplotám a nesnáší nízkou relativní vlhkost vzduchu. Je málo odolný
vůči působení větru, následkem bývají vývraty, poškozován bývá i sněhem a námrazou.
Smrk je citlivý na znečištění ovzduší a nehodí se do měst a průmyslových oblastí.
Smrk se vyskytuje od 3. do 8. LVS. Přirozeně se vyskytuje až od jedlových bučin (5. LVS).
K hlavním porostotvorným dřevinám smrk patří od smrkových bučin (6. LVS výše).
Dominantní dřevinou se stává až od bukových smrčin (7. LVS výše).

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.