Picea abies (Smrk ztepilý)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
prost, školk. sazenice 26-35 5 9.5 Kč 25 NENÍ
prost, školk. sazenice 36-50 6 10.5 Kč 25 NENÍ
prost, školk. sazenice 51-70 7 11 Kč 25 NENÍ
QP 40, sazenice sazenice 26-35 5 13.5 Kč 12 NENÍ
QP 40, sazenice sazenice 36-50 6 14.5 Kč 12 NENÍ
QP 40, sazenice sazenice 51-70 7 16.5 Kč 12 NENÍ
QP 40, semenáček semenáček 15-25 4 10 Kč 12 více stř. NENÍ

Strom velkých rozměrů s průběžným, přímým kmenem a pravidelným přeslenitým větvením.
Dosahuje stáří až 650 let, výšky kolem 50 m a průměru kmene až 1,5 m. Kořenový
systém je rozvinut do plochy, bývá proto v půdě slabě zakotven a snadno dochází k vývratům.
Smrk je světlomilná dřevina, snášející v mládí zástin, takže snadno vniká do porostů jiných
dřevin a postupně zaujímá jejich místo. Poněvadž má povrchovou kořenovou soustavu,
je smrk značně náročný na půdní vlhkost. Při dostatečné vlhkosti osídluje i docela
mělké půdy, kryté trochou humusu, na horní hranici lesa. Snese dobře nadbytečnou
vlhkost a vydrží i stagnující vodu bažin a rašelinišť. Na půdu a geologické podloží nemá
smrk velké nároky, stejně tak není náročný na klima.
Citlivější je k vysokým teplotám a nesnáší nízkou relativní vlhkost vzduchu. Je málo odolný
vůči působení větru, následkem bývají vývraty, poškozován bývá i sněhem a námrazou.
Smrk je citlivý na znečištění ovzduší a nehodí se do měst a průmyslových oblastí.
Smrk se vyskytuje od 3. do 8. LVS. Přirozeně se vyskytuje až od jedlových bučin (5. LVS).
K hlavním porostotvorným dřevinám smrk patří od smrkových bučin (6. LVS výše).
Dominantní dřevinou se stává až od bukových smrčin (7. LVS výše).

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.