Fraxinus excelsior (Jasan ztepilý)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbaobalovaná sadba (QP)Ko a BM
I.1-199 ks1-119 ks1-19 ks
II.200-19.999 ks120-9.999 ks20-299 ks
III.20.000 a více10.000 a více300 a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Cena
III.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM odrostek 121-150 14 120.00 65.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM odrostek 151+ 14 120.00 65.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM sazenice 51-80 80.00 45.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
BM poloodrostek 81-120 10 100.00 55.00 cena smluvní 2 330 NENÍ
Ko 3 l odrostek 121-150 14 130.00 70.00 cena smluvní 1 390 NENÍ
Ko 3 l odrostek 151-180 14 130.00 70.00 cena smluvní 1 390 NENÍ
Ko 3 l sazenice 51-70 7 100.00 55.00 cena smluvní 1 370, 390 ano
Ko 3 l poloodrostek 81-120 10 110.00 60.00 cena smluvní 1 více stř. ano
prost, podřez odrostek 121+ 14 36.00 20.00 cena smluvní 25 370 NENÍ
prost, podřez sazenice 15-25 4 6.00 3.50 cena smluvní 25 330, 370 NENÍ
prost, podřez sazenice 26-35 5 10.00 5.50 cena smluvní 25 330, 370 podzim 18 ano
prost, podřez sazenice 36-50 6 12.00 6.50 cena smluvní 25 330, 370 podzim 18 ano
prost, podřez sazenice 51-70 7 14.00 7.50 cena smluvní 25 370 podzim 18 ano
prost, podřez poloodrostek 81-120 10 26.00 15.00 cena smluvní 25 370 podzim 18 ano
QP 60 (0,17 l) sadbovač 26-35 5 18.00 10.00 cena smluvní 15 350 NENÍ
QP 60 (0,17 l) sadbovač 36-50 6 20.00 11.00 cena smluvní 15 350 NENÍ
QP 60 (0,17 l) sadbovač 51-70 7 30.00 16.00 cena smluvní 15 350 NENÍ

Strom s přímým kmenem a štíhlu vejcovitou korunou, dosahuje výšky až 40 m, průměru kmene přes 1,5 m a dožívá se 250 let.
V mládí snáší jasan zastínění, v dospělosti je na světlo náročný – je dřevinou slunnou. Rozlišujeme obvykle 3 ekotypy jasanu – lužní, horský
a vápencový. Nároky na vláhu se u jednotlivých ekotypů podstatně různí. Lužní a horský jasan vyžadují dostatek vláhy po celý rok.
Vápencový jasan je přizpůsoben nedostatku vláhy. Stagnující vodu jasan ztepilý nesnáší, záplavy vydrží jen krátkodobě. Druh řadíme
k tzv. náročným listnáčům – vyžaduje hlubší, humózní a svěží půdy. Roste na nejrůznějších geologických podkladech, dává přednost
půdám obohaceným dusíkem. Nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašelinělých podkladech.
Jasan ztepilý je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy a bývá těžce poškozován pozdními mrazy.
Na našem území jsou zastoupeny všechny tři ekotypy jasanu ztepilého. Lužní jasan provází nejčastěji dub letní a jilmy v zaplavovaných
luzích podél větších řek. Horský jasan je zastoupen v oblasti buku tam, kde jsou příznivé vlhkostní a půdní poměry, tj. zejména podél
potoků s olšemi a na suťových prameništních stráních, vystupuje často až na 1000 m n. m. Vápencový jasan provází dub zimní, zejména
na bazických horninách, nejčastěji spolu s bukem nebo břekem až po lesostepní společenstva s šipákem.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.