Fraxinus excelsior (Jasan ztepilý)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 85 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 10 75 Kč 2 330 ano
prost, podřez. sazenice 15-25 4 5.3 Kč 25 NENÍ
prost, podřez. sazenice 26-35 5 7.4 Kč 25 340 ano
prost, podřez. sazenice 36-50 6 8.4 Kč 25 340 ano
prost, podřez. sazenice 51-70 7 9.5 Kč 25 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 4 12.5 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 4 14.5 Kč 15 350 ano
QP 60, semenáček semenáček 51-80 7 16.5 Kč 15 350 ano

Strom s přímým kmenem a štíhlu vejcovitou korunou, dosahuje výšky až 40 m, průměru kmene přes 1,5 m a dožívá se 250 let.
V mládí snáší jasan zastínění, v dospělosti je na světlo náročný – je dřevinou slunnou. Rozlišujeme obvykle 3 ekotypy jasanu – lužní, horský
a vápencový. Nároky na vláhu se u jednotlivých ekotypů podstatně různí. Lužní a horský jasan vyžadují dostatek vláhy po celý rok.
Vápencový jasan je přizpůsoben nedostatku vláhy. Stagnující vodu jasan ztepilý nesnáší, záplavy vydrží jen krátkodobě. Druh řadíme
k tzv. náročným listnáčům – vyžaduje hlubší, humózní a svěží půdy. Roste na nejrůznějších geologických podkladech, dává přednost
půdám obohaceným dusíkem. Nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašelinělých podkladech.
Jasan ztepilý je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy a bývá těžce poškozován pozdními mrazy.
Na našem území jsou zastoupeny všechny tři ekotypy jasanu ztepilého. Lužní jasan provází nejčastěji dub letní a jilmy v zaplavovaných
luzích podél větších řek. Horský jasan je zastoupen v oblasti buku tam, kde jsou příznivé vlhkostní a půdní poměry, tj. zejména podél
potoků s olšemi a na suťových prameništních stráních, vystupuje často až na 1000 m n. m. Vápencový jasan provází dub zimní, zejména
na bazických horninách, nejčastěji spolu s bukem nebo břekem až po lesostepní společenstva s šipákem.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.