Fraxinus excelsior (Jasan ztepilý)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbakrytokořenná sadba (QP, ROOT)Ko a BM
I.do 299 ksdo 299 ksdo 29 ks
II.300 ks a více300 ks a více30 ks a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM odrostek 121-150 14 140.00 70.00 2 NENÍ
BM sazenice 51-70 7 100.00 50.00 2 NENÍ
BM poloodrostek 81-120 10 120.00 60.00 2 NENÍ
prost, podřez sazenice 15-25 4 6.00 4.00 25 NENÍ
prost, podřez sazenice 26-35 5 9.00 6.00 25 NENÍ
prost, podřez sazenice 36-50 6 10.50 7.00 25 NENÍ
prost, podřez sazenice 51-70 7 11.30 8.00 25 NENÍ
prost, podřez poloodrostek 81-120 10 21.00 14.00 25 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 26-50 4 22.00 11.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 36-50 6 26.00 13.00 15 NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 51-70 7 30.00 15.00 15 NENÍ

Strom s přímým kmenem a štíhlu vejcovitou korunou, dosahuje výšky až 40 m, průměru kmene přes 1,5 m a dožívá se 250 let.
V mládí snáší jasan zastínění, v dospělosti je na světlo náročný – je dřevinou slunnou. Rozlišujeme obvykle 3 ekotypy jasanu – lužní, horský
a vápencový. Nároky na vláhu se u jednotlivých ekotypů podstatně různí. Lužní a horský jasan vyžadují dostatek vláhy po celý rok.
Vápencový jasan je přizpůsoben nedostatku vláhy. Stagnující vodu jasan ztepilý nesnáší, záplavy vydrží jen krátkodobě. Druh řadíme
k tzv. náročným listnáčům – vyžaduje hlubší, humózní a svěží půdy. Roste na nejrůznějších geologických podkladech, dává přednost
půdám obohaceným dusíkem. Nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašelinělých podkladech.
Jasan ztepilý je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy a bývá těžce poškozován pozdními mrazy.
Na našem území jsou zastoupeny všechny tři ekotypy jasanu ztepilého. Lužní jasan provází nejčastěji dub letní a jilmy v zaplavovaných
luzích podél větších řek. Horský jasan je zastoupen v oblasti buku tam, kde jsou příznivé vlhkostní a půdní poměry, tj. zejména podél
potoků s olšemi a na suťových prameništních stráních, vystupuje často až na 1000 m n. m. Vápencový jasan provází dub zimní, zejména
na bazických horninách, nejčastěji spolu s bukem nebo břekem až po lesostepní společenstva s šipákem.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.