Fagus sylvatica (Buk lesní)

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 80 2 330 NENÍ
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 11 70 2 330 ano
Ko 3 l odrostek 121-180 14 80 1 310 NENÍ
Ko 3 l poloodrostek 81-120 11 70 1 310 ano
prost, podřez sazenice 15-25 4 4.5 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 26-35 5 7.2 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 36-50 6 8.8 50 více stř. ano
prost, podřez sazenice 51-70 7 9.5 50 více stř. ano
prost, podřez poloodrostek 81-120 11 16 25 více stř. NENÍ
QP 60 (0,2 l) sazenice 15-25 4 7 15 340 ano
QP 60 (0,2 l) sazenice 26-35 5 11 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) semenáček 26-50 5 11 15 více stř. ano
QP 60 (0,2 l) sazenice 36-50 6 13 15 více stř. NENÍ
QP 60 (0,2 l) sazenice 51-70 7 15 15 více stř. NENÍ
QP 60 (0,2 l) semenáček 51-80 7 15 15 více stř. NENÍ

Strom velkých rozměrů, s rovným válcovitým kmenem, dosahující výšek kolem 35-45 m
a průměru kmene 1,5 m. Dožívá se věku max. 200-400 let.
Buk je dřevina snášející i silný zástin. Pro tuto schopnost mohou mít i čisté bučiny několik
pater, protože potlačení jedinci vydrží dlouho v podrostu. Proto také na příznivých
stanovištích vytlačuje buk většinu ostatních dřevin, což vede ke vzniku čistých bučin. Buk
má střední nároky na vláhu v půdě. Vyžaduje dostatek srážek a zvláště v letním období
musí mít dostatečnou relativní vlhkost vzduchu. Roste skoro na všech druzích hornin –
vynechává jen suché písky, těžké nepropustné jíly, půdy bažinaté a rašelinné. Vyhovují
mu však především půdy živné, zejména jsou-li dobře zásobeny vápníkem.
Buk je citlivý na pozdní mrazy a vyhovuje mu mírné oceánické klima.
Přirozené rozšíření buku sahá od bukových doubrav (2. LVS) až po bukové smrčiny (7.
LVS). Buk vytváří v našich podmínkách v nadmořských výškách cca od 400 do 800 m často
nesmíšené porosty, na spodní hranici rozšíření se mísí s dubem a na horní se smrkem
a jedlí.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.