Carpinus betulus (Habr obecný)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 80 Kč 2 330 NENÍ
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 11 70 Kč 2 330 ano
prost, podřez. sazenice 15-25 4 5 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 26-35 5 9 Kč 50 310 ano
prost, podřez. sazenice 36-50 6 10 Kč 50 310 ano
prost, podřez. sazenice 51-70 7 12 Kč 50 310 ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 5 13 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 5 15 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 51-80 7 18 Kč 15 NENÍ

Strom středních rozměrů, dosahující výšky 25 m a průměru kmene až 1 m. Dožívá se asi 150 let, jen výjimečně i 300–400 let.
Je to dřevina snášející zástin. Habrové porosty jsou těsně zapojené a intenzívně zastiňují půdu. Pokud jde o potřebu vláhy, jsou zde rozdíly.
Většinou dává habr přednost vlhčím stanovištím, jako jsou dna údolí, okraje luhů a stinné svahy, nicméně nechybí ani na suchých,
slunných a v létě vysýchavých podkladech. V lužních lesích jde až na okraj zaplavovaných
částí. Pravidelné záplavy však nesnáší. Má střední nároky na půdu a roste na rozmanitých
horninách. Vyhýbá se chudým a kyselým podkladům, nesnese rašelinu. Nejvíce mu
vyhovují hlubší, kypřejší a vlhčí půdy. Vydrží i na kamenitých půdách s mělkou zeminou,
pokud jde o živný podklad, např. vápenec.
Je odolný proti klimatickým výkyvům. Netrpí mrazy ani suchem. Není poškozován ani
pozdními mrazy a vydrží v mrazových kotlinách.
Na našem území je habr součástí smíšených listnatých porostů v nížinách a ve všech pahorkatinách.
Výškové rozpětí se pohybuje od 200 do 700 m n. m.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.