Alnus glutinosa (Olše lepkavá)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM 0,65 l odrostek 121-180 14 45 Kč 2 330 ano
BM 0,65 l poloodrostek 81-120 10 40 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l odrostek 121-180 14 65 Kč 2 330 ano
BM 1,6 l poloodrostek 81-120 10 60 Kč 2 330 ano
prost, podřez. sazenice 26-35 4 5 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 36-50 5 7.5 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 51-70 6 8.5 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. poloodrostek 81-120 10 11 Kč 25 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 26-35) 3 11.5 Kč 15 více stř. ano
QP 60, semenáček semenáček 26-50 (tříděno 36-50) 3 12.5 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 51-80 4 13.5 Kč 15 NENÍ

Strom velkých rozměrů s přímým, průběžným, plynule se zužujícím kmenem. Na dobrých
stanovištích dosahuje až 35 m výšky s kmenem přes 1 m v průměru. Je to dřevina krátkověká,
jen výjimečně se dožívá 200 let.
Olše lepkavá je dřevina dosti náročná na světlo, jen v mládí se může přizpůsobit zastínění.
Má maximální nároky na vláhu v půdě a vyskytuje se i na stanovištích s hladinou podzemní
vody trvale na půdním povrchu. Záplavy v době vegetačního klidu jí vůbec nevadí
(v době růstu však snese záplavy jen asi 14 dní). Špatně snáší výkyvy v hladině podzemní
vody. Druh nejlépe roste na humózních, mokrých půdách, dostatečně provzdušněných,
což souvisí s prouděním vody. Olše lepkavá nesnáší kyselé půdy.
Je značně lhostejná k projevům klimatu. Typickými stanovišti jsou břehy líně tekoucích
řek, břehy tůní, rybníků a slepých ramen, bažinaté louky a lesní močály. Na našem území
je zastoupena roztroušeně od nížin přes pahorkatiny do nižších horských poloh.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.