Pinus sylvestris (Borovice lesní)

Cenové úrovně
prostokořenná sadbakrytokořenná sadba (QP, ROOT)Ko a BM
I.do 299 ksdo 299 ksdo 29 ks
II.300 ks a více300 ks a více30 ks a více

Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
I.
Cena
II.
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
BM sazenice 36-50 6 90.00 45.00 2 NENÍ
BM poloodrostek 51-80 7 130.00 65.00 2 NENÍ
BM poloodrostek 81-120 8 170.00 85.00 2 330 nelze na dotace ano
Ko 3-5 l poloodrostek 51-80 7 130.00 65.00 1 330 ano
Ko 3-5 l poloodrostek 81-120 8 170.00 85.00 1 nelze na dotace NENÍ
prost, podřez sazenice 10-14 3 3.80 2.50 50 310, 390 ano
prost, podřez sazenice 15-25 4 5.30 3.50 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 26-35 5 6.30 4.20 50 NENÍ
prost, podřez sazenice 36-50 6 7.40 4.90 50 NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 15-25 4 16.00 8.00 12 2-letka NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 26-35 5 18.00 9.00 12 2-letka NENÍ
QP 40 (0,3 l) sadbovač 36-50 6 20.00 10.00 12 2-letka NENÍ
QP 60 (0,17 l) sadbovač 10-14 3 12.00 6.00 15 1-letka NENÍ
QP 60 (0,17 l) sadbovač 15-25 4 14.00 7.00 15 1-letka NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 15-25 4 16.00 8.00 15 2-letka NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 26-35 5 18.00 9.00 15 2-letka NENÍ
QP 60 (0,2 l) sadbovač 36-50 6 20.00 10.00 15 2-letka NENÍ
QP 84 (0,115 l) sadbovač 10-14 3 10.00 5.00 0 1-letka NENÍ
QP 84 (0,115 l) sadbovač 15-25 4 12.00 6.00 0 1-letka NENÍ
QP 96 (0,075 l) sadbovač 10-14 3 10.00 5.00 0 1-letka NENÍ
QP 96 (0,075 l) sadbovač 15-25 4 12.00 6.00 0 1-letka NENÍ

Strom většinou středních rozměrů, zřídka dorůstající výšky 45 m s průměrem kmene do 100 cm. Borovice má kůlový kořen, netrpí vývraty. Na bažinatých půdách je však zakořeněna mělce. Má křehké dřevo, pod tíhou sněhu a námrazy dochází často k vrcholovým zlomům. Je naprosto mrazuvzdorná, netrpí pozdními ani ranými mrazíky. Patří mezi světlomilné dřeviny, v zápoji rychle ztrácí spodní větve. Ideální jsou hluboká, lehká písčitohlinitá, mírně vlhká, kyselá stanoviště. Dokáže krýt potřebu vody z mnohem větší hloubky než jiné dřeviny, vyskytuje se proto na stanovištích extrémně suchých, ale také na podmáčených. Borovice vyklíčí i ve štěrbinách holých skal. Roste s úspěchem na chudých suchých píscích, dunách, vátých píscích, na štěrku, na kamenitých sutích jakož i podmáčených půdách a na rašelinných podkladech. Vysazená na hlubší živné půdě dosahuje velkých rozměrů. V přírodě je ovšem vytlačována z příznivějších stanovišť dřevinami, které snášejí stín. Je nenáročná na klimatické podmínky – roste úspěšně v klimaticky velmi rozdílných podmínkách, od nejnižších poloh – doubrav (1. LVS) až po bukové smrčiny (7. LVS), tj. cca do 1000–1100 m n.m. Není příliš vhodná k použití v prostředí větších měst a průmyslových oblastí. Borovice je druhým lesnicky nejvýznamnějším jehličnanem po smrku.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.