Pinus sylvestris (Borovice lesní)

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.

Naše nabídka
Technologie Typ sadby Velikost Krček Cena
Kč/ks
Počet kusů
v balíku
Středisko Poznámka K dispozici
Ko 3 l odrostek 121-150 10 100 Kč 1 NENÍ
Ko 3 l poloodrostek 51-80 7 80 Kč 1 NENÍ
Ko 3 l poloodrostek 81-120 8 90 Kč 1 NENÍ
prost, podřez. sazenice 15-25 4 4.8 Kč 50 více stř. ano
prost, podřez. sazenice 26-35 5 5.8 Kč 50 NENÍ
prost, podřez. sazenice 36-50 6 6.8 Kč 50 NENÍ
prost, semenáček semenáček 10-14 3 3 Kč 50 NENÍ
prost, školk. sazenice 15-25 4 5.8 Kč 50 NENÍ
prost, školk. sazenice 26-35 5 6.8 Kč 50 NENÍ
prost, školk. sazenice 36-50 6 7.8 Kč 50 NENÍ
QP 60, sazenice sazenice 15-25 4 10 Kč 15 NENÍ
QP 60, sazenice sazenice 26-35 5 11 Kč 15 NENÍ
QP 60, sazenice sazenice 36-50 6 12 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 10-14 3 7 Kč 15 NENÍ
QP 60, semenáček semenáček 15-25 4 9 Kč 15 NENÍ

Strom většinou středních rozměrů, zřídka dorůstající výšky 45 m s průměrem kmene do 100 cm. Borovice má kůlový kořen, netrpí vývraty. Na bažinatých půdách je však zakořeněna mělce. Má křehké dřevo, pod tíhou sněhu a námrazy dochází často k vrcholovým zlomům. Je naprosto mrazuvzdorná, netrpí pozdními ani ranými mrazíky. Patří mezi světlomilné dřeviny, v zápoji rychle ztrácí spodní větve. Ideální jsou hluboká, lehká písčitohlinitá, mírně vlhká, kyselá stanoviště. Dokáže krýt potřebu vody z mnohem větší hloubky než jiné dřeviny, vyskytuje se proto na stanovištích extrémně suchých, ale také na podmáčených. Borovice vyklíčí i ve štěrbinách holých skal. Roste s úspěchem na chudých suchých píscích, dunách, vátých píscích, na štěrku, na kamenitých sutích jakož i podmáčených půdách a na rašelinných podkladech. Vysazená na hlubší živné půdě dosahuje velkých rozměrů. V přírodě je ovšem vytlačována z příznivějších stanovišť dřevinami, které snášejí stín. Je nenáročná na klimatické podmínky – roste úspěšně v klimaticky velmi rozdílných podmínkách, od nejnižších poloh – doubrav (1. LVS) až po bukové smrčiny (7. LVS), tj. cca do 1000–1100 m n.m. Není příliš vhodná k použití v prostředí větších měst a průmyslových oblastí. Borovice je druhým lesnicky nejvýznamnějším jehličnanem po smrku.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.