С кем мы сотрудничаем

Мы активно принимаем участие в исследованиях, проводимых спеациализируемыми  агентствами ЧР, университетами и прочее.

Technologická agentura ČR

http://www.tacr.cz/index.php/cz/

Naše společnost se spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. podílí na projektech:

TA02020335 - Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. (2012-2015, TA0/TA)

Návrh a řešení produkce nové kategorie výsadbyschopného krytokořenného jednoletého sadebního materiálu listnatých lesních dřevin výškové třídy 51 - 80 cm a vyhodnocení obnovy lesa a zalesňování jsou obsahem projektu. Uplatnění skupiny vyspělých listnatých dřevin přispěje ke zvýšení smíšení lesních porostů v celém jejich vývoji. Dlouhodobě tak výsledky projektu napomohou ke zlepšení zdravotního stavu lesa, omezí negativní dopady antropogenní činnosti a živelních pohrom.
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA02020335

TA04021467 - Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. (2014-2017, TA0/TA)

Navrhnout a ověřit postupy úprav půdních parametrů z hlediska požadovaného sortimentu pěstovaných prostokořenných lesních dřevin a snižování zátěže. Analyzovat aktuální situaci z hlediska užitých postupů agrochemického zkoušení půd v lesních školkách a navrhnout a ověřit parametry pro objektivní hodnocení úrodnosti v lesních školkách s využitím tradičních metod agrochemického zkoušení půd.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA04021467

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ НА

facebook youtube google+

Newsletter

Актуальную информацию о наших акциях и мероприятиях фирмы или о наших продуктах вы сможете найти.